Gemeente Gemeente Zele

Vroeginterventie en preventie

Vroeginterventie

Vroeginterventie is een kortdurend begeleidingsaanbod. Het heeft tot doel om middelengebruik, gamen of gokken bij jongeren zo vroeg mogelijk te identificeren en jongeren te motiveren tot zelfreflectie en gedragsverandering. Op die manier willen ze de risico’s verbonden aan de verderzetting van het huidige gebruiks-/gedragspatroon verminderen.

Voor wie?

 • Jongeren tussen 12 en 25 jaar die experimenteel of regelmatig alcohol of andere drugs gebruiken, gamen of gokken.
 • Ouders, familieleden of andere betrokkenen die ongerust zijn over het gebruik van de jongere.

Aanbod

Op https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/cgg/waas-dender vind je meer info over vormingen en groepssessies.

Kostprijs?

Gratis

Contact

Vroeginterventiewerker: Eva Van Hoecke
0472 37 50 87 | 078 35 34 35 | evavanhoecke@cggwaasendender.be

Preventie

De preventiewerking Tabak, Alcohol en Drugs (TAD) is een deelwerking van CGG Waas en Dender die zich specifiek richt op het preventief werken rond verslavingsproblemen.

De werking richt zich tot sleutelfiguren/intermediairs om via hen de algemene bevolking te bereiken. Deze sleutelfiguren bevinden zich in diverse sectoren of doelgroepen: arbeid, bijzondere jeugdzorg, onderwijs, gezondheid, lokale besturen, jeugd, welzijn, vrije tijd, …  

De preventiewerking zet zich in voor heel regio Waas en Dender, waaronder ook Zele, en tracht zowel individuen, organisaties als het beleid te informeren, te vormen en te coachen rond de thema’s tabak, alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken. 

Advies en consult

 • “Welk lesmateriaal over alcohol kan ik als leerkracht gebruiken in het derde middelbaar?”
 • “Als begeleider binnen een voorziening wil ik onze jongeren zo goed mogelijk kunnen doorverwijzen naar de drughulpverlening. Welke hulpverleningsmogelijkheden zijn er bij ons in de buurt?”
 • “Wat zegt de wet over het gebruik van cannabis?”

U kan bij ons terecht met eender welke vraag over het thema drugs, bijvoorbeeld over verschillende soorten drugs, wetgeving, doorverwijsmogelijkheden, …

Vorming en training

 • “We willen graag een vormingsmoment organiseren voor de werknemers van ons bedrijf over de regels van alcohol- en druggebruik op het werk.”
 • “In onze jeugdbeweging willen we graag voor de leiding een infoavond organiseren over alcohol en drugs.”
 • “Wij willen voor onze begeleiders een vorming motiverende gespreksvoering organiseren.”

Vanuit CGG Waas en Dender streven we ernaar om informatie en vaardigheden op maat aan te reiken.

Bij de vormingen en trainingen kunnen de volgende thema’s aan bod komen: productinformatie, wetgeving, signalen herkennen en bespreekbaar stellen, motiverende gesprekstechnieken, vorming over gokken of gamen, …

Coaching

 • “Op school hebben we een vermoeden dat er veel druggebruik is de laatste tijd. Hoe pakken we dit aan?”
 • “In onze organisatie willen we graag een aantal regels uitwerken over alcoholgebruik naar het personeel.”
 • “Op huisbezoek worden mijn medewerkers blootgesteld aan tabaksrook. Kan ik hier een beleid rond uitwerken?”

Als externe begeleider ondersteunen we organisaties in de uitwerking van een tabak-, alcohol- en drugbeleid op maat. In het coachingsproces besteden we aandacht aan visie, regels en afspraken, zorg en begeleiding, educatie en omgevingsinterventies.

Contact

Parklaan 14B, 9100 Sint-Niklaas
preventieTAD@cggwaasendender.be
Algemeen nummer CGG Waas en Dender: 078 35 34 35
Rechtstreeks nummer preventiewerking: 03 293 25 22

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP