Gemeente Gemeente Zele

Geboorteaangifte

Je meldt de geboorte van je kind op de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je kind geboren is.

Procedure

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader of beiden samen.
Na de dag van de bevalling heb je vijftien kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Is de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag? Dan heb je nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

Prijs

 • Uittreksel uit de geboorteakte: gratis
 • Attest van een geboorte: gratis

Afhandeling

Bij de aangifte ontvang je een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet, want je kan hiermee:

 • de kinderbijslag aanvragen;
 • je kind als persoon ten laste laten inschrijven bij jouw ziekenfonds.

Wat meebrengen?

 • de identiteitskaart van de aangever (moeder, vader of beiden samen);
 • het medische geboorteattest, afgeleverd door de arts of vroedvrouw;
 • als je getrouwd bent:
  • je trouwboekje; 
  • de identiteitskaart van je echtgenoot/echtgenote (indien hij/zij een buitenlandse nationaliteit heeft);
  • Als je huwelijk (in het buitenland) nog niet geregistreerd is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, moeten vóór de aangifte van de geboorte de nodige stappen gezet worden om het huwelijk te laten registeren;
 • bij de aangifte van je eerste kind: de ingevulde en ondertekende verklaring van naamkeuze eerste kind (in de gemeente waar je bevalt);
 • in geval van erkenning: het erkenningsattest.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP