Gemeente Gemeente Zele

Cookiebeleid

Gemeente Zele met maatschappelijke zetel te Markt 50 - 9240 Zele is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres of stuur een mail naar communicatie@zele.be.

Gemeente Zele vindt het belangrijk dat jij op iedere plaats en op elk ogenblik haar content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. De gemeente Zele wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Op www.zele.be worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Gemeente Zele jou te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate jij als gebruiker het gebruik kan controleren. De gemeente Zele wil namelijk graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. De gemeente heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Gemeente Zele aanbiedt en die toegang geven tot content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om jou te identificeren of om een band met jou te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. jouw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid (https://www.zele.be/privacy) van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

Gemeente Zele kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar teams of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee je jouw browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan je het gebruik van cookies op onlinediensten van Gemeente Zele weigeren of beheren?

Je kan de installatie van cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt je een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Gemeente Zele op haar websites gebruikt.

Gebruikte cookies

1. Naam van cookie: _gat
Doel: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
Website: zele.be
Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Zele
Ontvangers van de gegevens: Gemeente Zele
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van de sessie

2. Naam van cookie: _ga
Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Website: zele.be
Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Zele
Ontvangers van de gegevens: Gemeente Zele
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van 2 jaar

3. Naam van cookie: _gid
Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Website: zele.be
Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Zele
Ontvangers van de gegevens: Gemeente Zele
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van de sessie

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP