Gemeente Gemeente Zele

Elektronische identiteitskaart

Je elektronische identiteitskaart (eID) is het bewijs dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.  Je wordt uitgenodigd vóór je 12de verjaardag om een eID aan te vragen.

Heeft je kind nog een geldige kids-ID op zijn/haar 12de verjaardag? Dan hoeft hij/zij pas over een geldige eID te beschikken wanneer de geldigheidsduur van de kids-ID verlopen is. De kids-ID is drie jaar geldig tot maximaal de dag voor de 15de verjaardag.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te dragen. Met je identiteitskaart kan je ook je nationaliteit en identiteit bewijzen in het buitenland. In alle lidstaten van de Europese Unie is de eID een geldig reisdocument.

Microchip

In de elektronische identiteitskaart zit een microchip ingebouwd. Die chip bevat:

  • een identificatiecertificaat waarmee je je identiteit kunt bevestigen wanneer je je eID in een kaartlezer stopt;
  • een handtekeningcertificaat waarmee je een elektronische handtekening kan plaatsen onder elektronische documenten. Je kan de elektronische handtekening alleen gebruiken in combinatie met je persoonlijke pincode;
  • je persoonsgegevens (die je ook op de kaart ziet), het adres van de houder staat enkel nog digitaal op de chip.

Download de eID software

Om te kunnen aanmelden met uw eID is het noodzakelijk dat u de software hebt geïnstalleerd op uw computer. Hoe de eID software installeren?

Geldigheid

Vanaf

Geldigheid

Leveringstermijn

12 – 17 j

6 jaar

2 à 3 weken

18 – 74 j

10 jaar

2 à 3 weken

75+

30 jaar

2 à 3 weken

De identiteitskaart voor mensen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig. Om de 10 jaar moeten de certificaten van de identiteitskaart wel worden vernieuwd zodat de elektronische identiteitskaart bruikbaar blijft.

Vingerafdrukken

De wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters (Belgische Staatsblad van 13 december 2018) bekrachtigt de registratie van de vingerafdrukken op de chip van de elektronische identiteitskaart.

Na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit bepaalt het koninklijk besluit van 10 december 2019 de voorwaarden en modaliteiten voor het nemen van het digitale beeld van de vingerafdrukken.

De registratie van de vingerafdrukken op de kaart kadert eveneens in de voorgestelde maatregelen van de Europese Commissie van 17 april 2018 om biometrische gegevens voor landen die identiteitskaarten uitreiken, te verplichten. De Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen, is in werking getreden op de twintigste dag na de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. De Verordening is van toepassing vanaf 2 augustus 2021. Alle onderdelen van deze Verordening zijn verplicht en moeten rechtstreeks toegepast worden in elke lidstaat.

De wet bepaalt dat er evenwel een kaart zonder vingerafdrukken uitgereikt mag worden:

  • wanneer het voor de burger klaarblijkelijk permanent onmogelijk is om vingerafdrukken te geven of om vingerafdrukken te geven die goed genoeg zijn om gebruikt te kunnen worden, ongeacht of dat nu het geval is wegens een handicap, een ziekte of een lichamelijke bijzonderheid;
  • wanneer het voor de burger klaarblijkelijk tijdelijk onmogelijk is om vingerafdrukken te geven wegens een fysieke handicap of een ziekte: in dit geval zal een identiteitskaart met een geldigheid van één jaar aangevraagd worden.

Om voor deze uitzonderingen in aanmerking te komen zal telkens worden gevraagd naar een medisch attest, niet ouder dan één maand.

Prijs

Aanvraagprocedure

Leveringstermijn

Kostprijs

Normale procedure

2 – 3 weken

€ 20

Zeer dringende aanvraag

afhaling bij Gemeente

D + 1 werkdag

€ 112

Zeer dringende aanvraag afhaling bij FOD Binnenlandse Zaken in Brussel

Voor 15:00 uur = 4,5 uur later in Brussel

Na 15:00 D+1 werkdag

€ 148

D = dag van aanvraag voor 15 u. + afhaling in gemeente

Leveringstermijn geldig bij bestelling voor 15 uur voor de dringende aanvragen!

Cash of via Bancontact te betalen; GEEN VISA-kaart.

Wat meebrengen?

Aanvraag:

  • je oproepkaart;
  • een recente pasfoto die aan de voorwaarden van de fotomatrix (zie pdf onderaan of klik hier) voldoet en niet ouder is dan 6 maanden;
  • je huidige identiteitskaart. Ben je je identiteitskaart kwijt, is de kaart vernietigd of gestolen? Breng dan het vervangingsattest van de politie of van het team Burgerschap mee.

 Afhalen:

  • je oude identiteitskaart of je vervangingsattest;
  • de omslag met de pin- en pukcodes die je thuis toegestuurd kreeg.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP