Gemeente Gemeente Zele

Aanvraag indienen

Contacteer de coördinator via het nummer 052 45 68 07 of via dagverzorging@zele.be. Deze is elke weekdag in de voormiddag bereikbaar, maar je maakt toch best een afspraak.

De coördinator maakt samen met jou een opnamedossier op, op basis waarvan een beslissing zal worden genomen. Bij het voorbereidend gesprek wordt onder meer gepeild naar je gezondheidstoestand, zorgbehoefte, medicatiegebruik ... zodat wij over de nodige informatie beschikken om je goed te kunnen onthalen. 

We noteren ook hoe vaak en op welke dagen je naar het dagverzorgingscentrum zou willen komen.


Om de eerste afspraak vlot te doen verlopen, breng je best volgende documenten mee:

  • identiteitskaart
  • kleefvignet van de mutualiteit
  • gegevens van de huisarts, familielid, vertrouwenspersoon …
  • voorschriften inzake dieet, medicatie …
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP