Gemeente Gemeente Zele

Bekendmaking omgevingsvergunningen

 

 

Bekendmaking meldingsakte

Aktename van de melding ingediend door dhr. Van Mele Sam, voor een bronbemaling voor Best Parts NV, gelegen in de Poldergotestraat zn (lot 24), 9240 Zele.

De beslissing ligt ter inzage van 5/4/2019 tot en met 5/5/2019, op de milieudienst, gemeentehuis, of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 25 maart 2019.


Aktename van de melding ingediend door dhr. & mevr. Vandeveire Koen - Boussery Katrien,  voor het bouwen van een achterbouw aan een vrijstaande woning, gelegen in de Kouterbosstraat 52, 9240 Zele.

De beslissing ligt ter inzage van 5/4/2019 tot en met 5/5/2019, op de milieudienst, gemeentehuis, of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 25 maart 2019.


Niet-aktename van de melding ingediend door VDK-Technix,  voor de exploitatie van een werkplaats voor het onderhoud van landbouwvoertuigen, gelegen in Meerskant 131, 9240 Zele.

De beslissing ligt ter inzage van 12/4/2019 tot en met 11/5/2019, op de milieudienst, gemeentehuis, of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 1 april 2019.


Niet-aktename van de melding ingediend door dhr. Van Den Broeck Matthias, voor de organisatie van een autocrosswedstrijd, gelegen in Avermaat 95+, 9240 Zele.

De beslissing ligt ter inzage van 12/4/2019 tot en met 11/5/2019, op de milieudienst, gemeentehuis, of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 1 april 2019.

Bekendmaking omgevingsvergunnning

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van Vereniging van mede-eigenaars van de Residentie Zela De SYNDIC, voor het renoveren van de voor- en achtergevel van een appartementsgebouw, Markt 15.

De beslissing ligt ter inzage van 01/03/2019 tot en met 31/03/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. Jan Brusselmans, voor het bouwen van drie woningen na sloop, Durmen zn.

De beslissing ligt ter inzage van 01/03/2019 tot en met 31/03/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag (weigering) van dhr. Vermeiren Gert, voor het uitbreiden en verbouwen van een eengezinswoning tot twee eengezinswoningen, Langemuntstraat 42.

De beslissing ligt ter inzage van 04/03/2019 tot en met 03/04/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. & mevr. Audenaert Dirk - Vander Sype Véronique, voor het bouwen van twee halfopen nieuwbouwwoningen en twee carports op de perceelsgrens, Gentsesteenweg (naast nr. 250).

De beslissing ligt ter inzage van 08/03/2019 tot en met 07/04/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. Holbrecht Wouter, voor het rooien van 1 boom, gelegen in Zele, Raakstraat 5.

De beslissing ligt ter inzage van 15/3/2019 tot en met 14/4/2019, op de dienst Milieu, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. & mevr. Defrancq Filip & De Bock Catharine, voor het bouwen van een woning met afzonderlijke garage, Dijkstraat zn.

De beslissing ligt ter inzage van 15/03/2019 tot en met 14/04/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. De Lausnay, voor het vernieuwen van een dak van een recreatief gebouw voor verbruifsruimte, Gentsesteenweg 334+.

De beslissing ligt ter inzage van 13/03/2019 tot en met 12/04/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag (weigering) van mevr. Modest Laetitia, voor het bouwen van een woning, Gentsesteenweg.

De beslissing ligt ter inzage van 13/03/2019 tot en met 12/04/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. & mevr. Audenaert Dirk - Vander Sype Véronique, voor het bouwen van twee halfopen nieuwbouwwoningen en twee carports op de perceelsgrens, Gentsesteenweg (naast nr. 250).

De beslissing ligt ter inzage van 08/03/2019 tot en met 07/04/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van mevr. Schiettecat Maria Christiana, voor het rooien van 6 bomen, gelegen in Zele, hoek Lokerenbeekstraat zn.

De beslissing ligt ter inzage van 29/3/2019 tot en met 28/4/2019, op de dienst Milieu, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. & mevr. Clement Kenny - Fruytier Jolien, voor het bouwen van en woning met garage - duplicaat van 2018147036, gelegen in Zele, Gentsesteenweg 171.

De beslissing ligt ter inzage van 29/3/2019 tot en met 28/4/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van mevr. Blondeel Kristine, voor het verbouwen van de woning, gelegen in Zele, Alice Nahonstraat 16.

De beslissing ligt ter inzage van 05/04/2019 tot en met 05/05/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.


Bekendmaking van de beslissing (weigering) over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. Benazzouz Mustapha, voor het isoleren van de voorgevel, gelegen in Zele, Jutestraat 2.

De beslissing ligt ter inzage van 05/04/2019 tot en met 05/05/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van de heer Boulalouche Hassan, voor het verbouwen van de woning, bouwen van een tuinberging en regularisatie van de afbraak van de aanbouw en de bouw van de tuinmuur, gelegen in Zele, Durmen 55.

De beslissing ligt ter inzage van 08/04/2019 tot en met 08/05/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van vzw Villa Vip, voor het bouwen van een woning voor 10 personen met een beperking en een zorgkoppel, gelegen in Zele, Koevliet 3.

De beslissing ligt ter inzage van 08/04/2019 tot en met 08/05/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van mevrouw De Pinnewaert Brendy, voor het plaatsen van een verlicht reclamebord, Cesar Meeusstraat 9.
 
De beslissing ligt ter inzage van 08/04/2019 tot en met 08/05/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.


Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP