Gemeente Gemeente Zele

Echtscheiding

Een echtscheiding is de ontbinding van het huwelijk naar Belgisch recht.
Er zijn drie soorten scheidingen:

  • Echtscheiding door onderlinge toestemming (art. 275 en 276 B.W.)
  • Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.)
  • Een beperkte scheiding van tafel en bed

Procedure

Een vonnis van de rechtbank ontbindt een huwelijk. De Griffier van de rechtbank verwittigt onze medewerker van de huwelijkplaats die de uitgesproken echtscheiding vervolgens overschrijft in de registers van de Burgerlijke Stand.  

Afschrift echtscheidingsakte aanvragen

Je kan een afschrift van je eigen echtscheidingsakte aanvragen, maar je kan deze documenten ook aanvragen voor je grootouders, ouders, kinderen of kleinkinderen:

  • via Team Burgerschap - Burgerlijke Stand
  • online via onderstaand e-loket

Een bijzonder gemachtigd (advocaat, notaris...) persoon kan ook instaan voor de aanvraag van deze documenten.

Prijs

Gratis

Wat meebrengen?

De identiteitskaart van de aanvrager.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP