Gemeente Gemeente Zele

Bekendmaking omgevingsvergunningen

 

 

Bekendmaking meldingsakte

Aktename van de melding ingediend door dhr. Christiaens Gunther en mevr. De Kegel Sofie, voor het verbouwen van de woning, gelegen in de Langemuntstraat 41, 9240 Zele.

De beslissing ligt ter inzage van 23/11/2018 tot en met 23/12/2018, op de dienst ruimtelijke ordening, gemeentehuis, of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 12 november 2018.

____________________________________________________________________________

Aktename van de melding ingediend door NV JURI, voor een bronbemaling voor funderingswerken, gelegen in de Dendermondebaan 16, 9240 Zele.

De beslissing ligt ter inzage van 10/12/2018 tot en met 10/1/2019, op de dienst milieu, gemeentehuis, of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Tegen deze beslissing kan een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing) op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 1030 Brussel.


Bekendmaking omgevingsvergunnning

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van CRC Industries Europe BVBA, voor het verbouwen van een loods, uitbreiding rubrieken en toevoeging van een perceel, gelegen te Zele, Touwslagerstraat 1.

De beslissing ligt ter inzage van 19/11/2018 tot en met 18/12/2018, op de dienst Milieu, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de Vlaamse Regering, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat vanaf 8 november 2018.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. Vaneetvelde Luc, voor het plaatsen van een veranda bij de woning, gelegen in Zele, Vlietstraat 14.

De beslissing ligt ter inzage van 23/11/2018 tot en met 23/12/2018, op de dienst Ruimtelijke ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 12 november 2018.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. & mevr. De Witte Thomas - Van Hecke Lynn, voor het verbouwen van de woning en het bouwen van een garage bij de woning, gelegen in Zele, Van Hesedreef 118.

De beslissing ligt ter inzage van 23/11/2018 tot en met 23/12/2018, op de dienst Ruimtelijke ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 12 november 2018.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. & mevr. Callaert Jonathan - Audenaert Brenda, voor het verbouwen van de woning, gelegen in Zele, Eikenlaan 6.

De beslissing ligt ter inzage van 23/11/2018 tot en met 23/12/2018, op de dienst Ruimtelijke ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 12 november 2018.

___________________________________________________________________________

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. & mevr. De Caluwe Antoine - Pensaert Rita, voor het bouwen van een woning en garage, na sloop van de bestaande bebouwing, gelegen in Zele, Hoekstraat.

De beslissing ligt ter inzage van 23/11/2018 tot en met 23/12/2018, op de dienst Ruimtelijke ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 12 november 2018.

___________________________________________________________________________

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van Viamar, voor het bouwen van twee kmo-units met bijhorende kantoorruimte, gelegen in Zele, Poldergotestraat (lot 14).

De beslissing ligt ter inzage van 23/11/2018 tot en met 23/12/2018, op de dienst Ruimtelijke ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 12 november 2018.

___________________________________________________________________________
 

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van Dhr. Koen Tacq, voor het rooien van 8 bomen, gelegen in Zele, Stokstraat 110.

De beslissing ligt ter inzage van 7/12/2018 tot en met 7/1/2019, op de dienst Milieu, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 27 november 2018.

___________________________________________________________________________

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. & mevr. D'Hollander Lieven - Kint Carolien, voor het bouwen van een woning, gelegen in Zele, Avermaat 188.

De beslissing ligt ter inzage van 7/12/2018 tot en met 6/01/2019, op de dienst Ruimtelijke ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 27 november 2018.

___________________________________________________________________________

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van Konstruktiewerkhuizen Van Landuyt, voor een exploitatie voor het bewerken en behandelen van metalen, gelegen in Zele, Poldergotestraat 13.

De beslissing ligt ter inzage van 10/12/2018 tot en met 10/01/2019, op de dienst Milieu, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 3 december 2018.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van mevrouw Goossens Annabel, voor het bouwen van een tuinhuis bij de woning, gelegen in Zele, Smeiersberg 59.

De beslissing ligt ter inzage van 14/12/2018 tot en met 13/01/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 3 december 2018.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. Van Kerckhove Jozef, voor het bouwen van drie appartementen op het terrein, gelegen in Zele, Huivelde 216.

De beslissing ligt ter inzage van 14/12/2018 tot en met 13/01/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 3 december 2018.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. & mevr. De Beule André - De Coninck Marleen, voor een functiewijziging: van café met woongedeelte naar kantoor met afzonderlijke woongelegenheid van het gebouw, gelegen in Zele, Beekstraat 1.

De beslissing ligt ter inzage van 14/12/2018 tot en met 13/01/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 3 december 2018.

___________________________________________________________________________

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. en mevr. Baetens - Pieters, voor het verbouwen van een woning, gelegen in Zele, Biesbochtstraat 17.

De beslissing ligt ter inzage van 21/12/2018 tot en met 20/01/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 11 december 2018.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. en mevr. De Ridder - De Schaepmeester, voor het bouwen van twee woningen na sloop, gelegen in Zele, Meerskant zn.

De beslissing ligt ter inzage van 21/12/2018 tot en met 20/01/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 11 december 2018.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. en mevr. Copejans Joris - Goossens Yasmine, voor het verbouwen van de woning, gelegen in Zele, Dendermondebaan 93.

De beslissing ligt ter inzage van 21/12/2018 tot en met 20/01/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 11 december 2018.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. Piron David - PIRON REAL ESTATE BVBA, voor de regularisatie van de uitvoering van de bouw van de woning, gelegen in Zele, Jozef De Bruynestraat 24.

De beslissing ligt ter inzage van 21/12/2018 tot en met 20/01/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 11 december 2018.


Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. Piron David - PIRON REAL ESTATE BVBA, voor de regularisatie van de uitvoering van de bouw opvan de woning, gelegen in Zele, Jozef De Bruynestraat 9.

De beslissing ligt ter inzage van 21/12/2018 tot en met 20/01/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 11 december 2018.


 

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. en mevr. Loerman - Herrebaut, voor het verbouwen van de woning, gelegen in Zele, Burgemeester Van Ackerwijk E 114.

De beslissing ligt ter inzage van 28/12/2018 tot en met 27/01/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 11 december 2018.

 


 

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van dhr. en mevr. Van Driessche - De Reu, voor het bouwen van een woning en garage na sloop van de bestaande woning en berging, gelegen in Zele, Hoekstraat 37.

De beslissing ligt ter inzage van 28/12/2018 tot en met 27/01/2019, op de dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 11 december 2018.

____________________________________________________________________________

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van Dhr. D'Hooghe Karel, voor het rooien van 7 bomen + houtkant, gelegen in Zele, Meerskant 114.

De beslissing ligt ter inzage van 21/12/2018 tot en met 20/1/2019, op de dienst Milieu, gemeentehuis of is raadpleegbaar op www.omgevingsloketvlaanderen.be

U kan tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat vanaf 11 december 2018.

____________________________________________________________________________

 

Voor wie?

 

 

Voorwaarden

 

 

Procedure

 

 

Prijs

 

 

Afhandeling

 

 

Regelgeving

 

 

Uitzonderingen

 

 

Wat meebrengen?

 

 

Meer info

 

 
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP