Gemeente Gemeente Zele

Deontologische code gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 mei 2021 keurde de gemeenteraad een deontologische code voor de gemeenteraadsleden goed.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP