Gemeente Gemeente Zele

Commissies gemeenteraadsleden

Verschillende belangrijke dossiers die op de gemeenteraad moeten worden besproken, komen eerst aan bod in een commissievergadering. Daar kunnen de politieke fracties zich informeren en zich zo op de gemeenteraad voorbereiden. Deskundigen kunnen uitgenodigd worden voor toelichting.

Commissie 1: Algemeen bestuur, Burgerlijke stand/kieszaken, Erediensten, personeel & organisatie, Klantvriendelijkheid, Informatie & communicatie, Inspraak & participatie, Politie/brandweer, veiligheid & preventie, Verkeer & mobiliteit, Diversiteit, Woon- & grondbeleid
Voorzitter: Gürkan Aslan
Leden: Francis De Donder, Kathleen De Munck, Maria Verheirstraeten, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren, Dirk De Mey en Vanessa Gelorini

Commissie 2: Ruimtelijke ordening, stedenbouw, lokale economie, markten & foren, middenstand, toerisme, evenementen
Voorzitter: Tom Schiettecat
Leden: Gürkan Aslan, Bo De Maesschalck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Geert D’hooge, Marc Verberckmoes en Francis De Donder

Commissie 3: Milieu, Afvalbeleid & bestrijding zwerfvuil, Recyclagepark, Onderhoud openbaar domein, Parken & aanplantingen, Openbaar groen, Sport
Voorzitter: Filip De Wilde
Leden: Gürkan Aslan, Fien Van Der Slycken, Tom Schiettecat, Herman Van Driessche, Dirk De Mey, Geert Roosenboom en Francis De Donder

Commissie 4: Onderwijs & kunstonderwijs, gezinsbeleid, kinderopvang, tewerkstelling & sociale economie, armoedebestrijding, gelijke kansen, Noord-Zuid.
Voorzitter: Kathleen De Munck
Leden: Gürkan Aslan, Fien Van Der Slycken, Filip De Wilde, Michel Meesen, Vanessa Gelorini, Evy Beirnaert en Francis De Donder

Commissie 5: Openbare werken, rioleringen, nutsvoorzieningen, landbouw & polder, fiets, jeugd, Europese verbroedering
Voorzitter: Bo De Maesschalck
Leden: Gürkan Aslan, Fien Van Der Slycken, Tom Schiettecat, Timothy Debeir, Evy Beirnaert, Geert D'hooghe, Francis De Donder & Bo De Maesschalck

Commissie 6: Cultuur, kunst & erfgoed, bibliotheek, financiën, informatica, buurtwerking & BIN, klimaat, dierenwelzijn
Voorzitter: Fien Van Der Slycken
Leden: Gürkan Aslan, Maria Verheirstraeten, Filip De Wilde, Michel Meesen, Marc Verberckmoes, Vanessa Gelorini en Marc Ronse

Commissie 7: OCMW & sociale zaken, welzijn, zorg & gezondheid, senioren, mensen met een handicap, sociale huisvesting, AGB, gebouwen & domeinen, begraafplaatsen
Voorzitter: Gürkan Aslan
Leden: Gürkan Aslan, Kathleen De Munck, Maria Verheirstraeten, Arthur Cooreman, Kim Van Cauteren, Dirk De Mey en Geert Roosenboom

 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP