Gemeente Gemeente Zele

Hoe herken je een geradicaliseerde persoon?

Uit ervaring blijkt dat er geen duidelijk profiel is van iemand die geradicaliseerd is. Een lijst opstellen met kenmerken is moeilijk. Toch kan radicalisering opgemerkt worden aangezien er verandering plaatsvindt. Het is cruciaal om aandacht te hebben voor deze verandering, het is de essentie van radicalisering. Om deze verandering waar te nemen, is het ezelsbruggetje van ‘de drie I’s’ een handig middel:

 

Ideologie

De persoon heeft een uitgesproken ideologie en toont dit ook. De persoon gaat preken of zeer sterk de eigen mening verkondigen waarbij heftige discussies worden aangegaan. De persoon gaat bepaalde personen, daden, gebeurtenissen verheerlijken of goedpraten terwijl deze niet goed te praten zijn.

 

Indicatie van gedrag

Gedrag dat normaal beschouwd werd voor een individu, is veranderd. In de meeste gevallen betekent dit isoleren van de directe omgeving en de samenleving, nieuwe vrienden maken, actief bezig zijn op het internet e.d.. Sommige geradicaliseerde personen gaan net het omgekeerd doen en meer contact opzoeken of goed gedrag vertonen om positief over te komen en geen argwaan te wekken. Belangrijk is dat er verandering in gedrag plaatsvindt: de persoon handelt anders dan dat hij/zij vroeger handelde.

 

Identiteit en uiterlijk

De persoon ondergaat een identiteitsverandering waarbij hij/zij zich met een bepaalde (nieuwe) groep zal vereenzelvigen. Deze nieuwe identiteit wordt in de verf gezet en naar de buitenwereld openlijk gecommuniceerd. Hierbij kunnen uiterlijke symbolen en tekenen gebruikt worden zoals kledij en tatoeages. Natuurlijk betekent dit dat de ideologie zichtbaar wordt en dit kan argwaan opwekken bij anderen. Leiders binnen de groep zullen de leden aansporen om deze uiterlijke tekenen achterwege te laten om niet op te vallen.

Op basis van de drie I’s kunnen we de volgende signalen opsommen. Let wel op, deze signalen apart betekenen niet per se dat iemand radicaliseert. Vaak is het een combinatie van verschillende signalen en is een grondig gesprek nodig om te achterhalen of er sprake is van radicalisering.

  • Er is sprake van een plotse gedragsverandering: de persoon verdiept zich in een ideologie of religie terwijl die interesse er vroeger niet was, de persoon heeft plots heel slechte of net heel goede punten op school, de persoon is plots heel afstandelijk of wil net heel veel bij jou zijn, … Het gaat over gedrag dat er vroeger niet was en dat nu opvalt.
  • Uiterlijke veranderingen kunnen een signaal zijn. Maar omdat dit ook opvalt, zullen radicale personen dit vaak vermijden.
  • Isolement en vervreemding: de persoon neemt steeds meer afstand van familie, vrienden, kennissen en de maatschappij en staat alleen op de wereld.
  • De persoon is vaak afwezig thuis, op school of het werk en zit veel op het internet of sociale media.
  • De persoon begint te preken: hij/zij ziet alles zwart-wit en zegt hoe anderen zich moeten gedragen. Ofwel ben je goed, ofwel ben je slecht.
  • De persoon is trouw aan een bepaalde vriendengroep en verzet zich tegen iedereen die anders denkt.
  • De persoon leeft volgens nieuwe normen en waarden en verwerpt de normen en waarden van de samenleving.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP