Gemeente Gemeente Zele

Wat is radicalisering?

De oorsprong van het woord radicaal ligt in het Latijns, namelijk ‘radix’. Radix betekent ‘wortel’ en verwijst naar ‘de terugkeer naar de basis’. Radicaal betekent het zo zuiver mogelijk houden van de eigen mening, waarbij de oorsprong van de overtuiging als referentiepunt wordt gezien. Radicalisme is dus ruim te interpreteren en verwijst naar iedere vorm van sterke overtuiging. Radicaal zijn is dus op zich geen probleem! De term radicalisme is echter erg uitgehold geraakt omdat de invulling en interpretatie afhangt van de persoon die de term gebruikt of hoort.

Radicaliseren is een proces dat heel snel of heel traag kan gaan. Niet alle radicale personen willen geweld gebruiken of ten strijde trekken. Er zijn hierbij drie gradaties:

  • Radicalisering: de persoon heeft een heel duidelijke mening en wil de wereld veranderen. De persoon heeft wel respect voor andere meningen.
  • Extremisme: de persoon heeft een heel duidelijke mening en wil de wereld veranderen. De persoon heeft hierbij geen respect voor andere meningen. Alleen zijn of haar mening is de juiste.
  • Terrorisme: de persoon heeft een heel duidelijke mening en wil de wereld veranderen. Hiervoor is de persoon bereid geweld te gebruiken.

Radicalisering kan dus ook positief zijn. Het is wel belangrijk om aandacht te hebben dat radicalisering niet negatief wordt en verandert in extremisme of terrorisme. Op deze portaal staat radicalisering gelijk aan gewelddadig radicalisering. Gewelddadig radicalisering kan op verschillende manieren bestaan: religieus radicalisme, extreem-rechts radicalisme, extreem-links radicalisme, …

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP