Gemeente Gemeente Zele

Rioleringswerken Bosstraat-Wezepoel

Gemeente Zele en Aquafin bereiden momenteel de uitvoering voor van het project ‘Aansluiting Bosstraat-Wezepoel’ in Zele.

Het project 23020 voorziet in de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Het afvalwater van de omgeving Bosstraat en Wezepoelstraat, alles samen ongeveer 300 woningen, wordt aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zele

Dit project bestaat uit twee grote delen:

 • De riolerings- en wegeniswerken in de Bosstraat, vanaf het kruispunt met Heikant tot aan het kruispunt met de Lichterik. Dit is het aandeel ten laste van Aquafin.
 • De inzameling van het afvalwater in de rest van de Bosstraat, de Wezepoelstraat en delen van de zijstraten Gaverstraat, Hoogstraat en Vlietstraat. Dit is het aandeel van de gemeente Zele.

Het afvalwater wordt afgevoerd richting Heikant. Het afvalwater kan niet volledig gravitair (van hoog naar laag) worden afgevoerd. Daarom voorzien we twee pompstations:

 • Eén ter hoogte van Lichterik
 • Eén ter hoogte van de Vlietstraat

Het regenwater wordt over het ganse project verspreid naar de nabije grachten/waterlopen.

Gemeente Zele maakt van de gelegenheid gebruik om de bovenbouw volledig te vernieuwen. De nadruk ligt daarbij op een veilige schoolomgeving in de Bosstraat, maximaal fietscomfort, snelheidsremming en het weren van doorgaand verkeer.

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. In juli werd de omgevingsaanvraag ingediend en midden november werd de prijsaanvraag voor het dossier gelanceerd.

Sinds 15 juli zijn de voorbereidende nutswerken gestart (vernieuwen kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecommunicatie). De werken zullen ongeveer een jaar duren. De werken werden gestart vanaf het kruispunt Heikant/Bosstraat en schuiven stelselmatig op richting Wezepoelstraat  t.e.m. het kruispunt Dries-Eekstraat.

Tijdens de werken geldt éénrichtingsverkeer. Het verkeer zal enkel mogelijk zijn richting Heikant.

Midden 2021 starten de eigenlijke riolerings-en wegeniswerken. Dit is echter afhankelijk van het bekomen van de omgevingsvergunning en het aanstellen van een aannemer.

Planning nutsleidingen

Aanleg hoofdleidingen:

- Startdatum: 4 augustus 2020;
- Uitvoering: gemiddeld 300 meter per dag;
- De aanleg van nutsleidingen volgt dezelfde fasering als de rioleringswerken:

 • Fase 1 + fase 2: Heikant – Bosstraat schoolomgeving – Vlietstraat (driehoek) -> 8 weken
 • Fase 3 + 4: Vlietstraat -> 3 weken
 • Fase 5: vanaf Vlietstraat nr 12 tot Hoogstraat -> 4 weken
 • Fase 6: Hoogstraat -> 2 weken
 • Fase 7: Bosstraat tussen Hoogstraat en Gaverstraat -> 1 week
 • Fase 8: Gaverstraat -> 2 weken
 • Fase 9: Bosstraat tussen Gaverstraat en Lichterik -> 5 weken
 • Fase 10: Bosstraat tussen Gaverstraat en Lichterik + Lichterik -> 4 weken
 • Fase 11: Wezepoelstraat + Bosstraat (driehoek) + kruispunt Lichterik -> 5 weken
 • Fase 12: Wezepoelstraat tussen Bosstraat en Driesstraat -> 3 weken
 • Fase 13: Kruispunt Wezepoelstraat – Dries-Eekstraat -> 3 weken
 • Fase 14: Wezepoelstraat van Lichterik t.e.m. kruispunt met Zakstraat -> 4 weken

Overkoppelen aansluitingen/aftakkingen

 • Is afhankelijk van de kwaliteitscontrole en technische proeven.
 • Volgt gefaseerd na in dienst name van de hoofdleidingen.
 • De aftakkingen/aansluitingen van De Watergroep en Fluvius worden door dezelfde aannemer uitgevoerd
 • De exacte datum zal kort voor de effectieve uitvoering nog worden gecommuniceerd.
 • Telenet en Proximus maken gebruik van een eigen aannemer m.b.t. het overkoppelen van de aftakkingen en staan bijgevolg zelf in voor de coördinatie hiervan.

Wateronderbreking en ondrinkbaarheid: Tijdens de werken kan er een wateronderbreking met tijdelijke ondrinkbaarheid van het drinkwater plaatsvinden. Je wordt hiervan nog vooraf schriftelijke op de hoogte gebracht.

Overkoppelingen: Bij de overkoppeling van jouw woning op de nieuwe leiding moeten wij mogelijks in de woning zijn. Indien dit nodig is, zal De Watergroep hiervoor contact met je opnemen.


Kerngetallen ivm het project:

 • totale lengte van het project: ± 5,7 km
 • ± 7,2 km nieuw aan te leggen riolering (RWA + DWA)
 • 650 IE (inwonersequivalenten) die door dit project bijkomend worden aangesloten op het zuiveringsstation


Afkoppeling regen- en afvalwater op privaat terrein

Ook de eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt. Je kan hiervoor het filmpje 'Afkoppelingsdeskundige' onderaan bekijken.


Meer info

Omdat we het belangrijk vinden dat je duidelijk geïnformeerd bent, sommen we hieronder een aantal kanalen op waar je terecht kunt met uw vragen.

Voor de werken aan waterleiding, elektriciteit, gas en telecommunicatie

De nutswerken worden gecoördineerd door De Watergroep.

Vragen tijdens de werken aan de nutsleidingen?

 • Kom naar het vragenuurtje. Tijdens de werken is er elke woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur een vragenuurtje in de werfkeet.
  Je vindt de werfkeet op de hoek: Heikant - Rechte Heistraat (naast de glascontainer)
 • Tijdens het vragenuurtje kan je jouw vragen over het verloop van de werken stellen aan de toezichter van De Watergroep en de verantwoordelijke van de aannemer.
 • Drop jouw vraag in de postbus. Geraak je niet op het vragenuurtje? Aan de werfkeet hangt een brievenbus waar je jouw vragen en/of opmerkingen kunt posten.

Contactgegevens:

 • Verantwoordelijke synergiewerken De Watergroep:
  Zone Waasland, Koning Boudewijnlaan 42, 9160 Lokeren
  Contactpersoon: Luc Hofman – 02 238 96 99 (luc.hofman@dewatergroep.be)
 • Fluvius
  Contactpersoon: Franky Hofman – 0470 50 33 37
 • Proximus – 0800 55 800
 • Telenet – 015 66 66 66


Voor de rioleringswerken

Heb je al vragen over de geplande rioleringswerken? Dan staan de medewerkers van het Aquafin Contactcenter op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur voor je klaar (vermeld projectnummer 23020):

 • contact@aquafin.be
 • 03 450 45 45
 • Wil je informatie over de werken per mail ontvangen? Stuur een mail naar contact@aquafin.be met als titel 'Communicatie project 23020'.
  Het mailadres wordt uitsluitend gebruikt om je verder te informeren over deze werken. Je kan de privacy policy van Aquafin nalezen op de website www.aquafin.be/Privacy-policy.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP