Gemeente Gemeente Zele

Leegstand woningen en panden

Wat?

Als een woning minstens 12 opeenvolgende maanden niet meer bewoond wordt of als een pand gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden voor minimaal 50 % van de oppervlakte leegstaat, dan kan de woning of het pand leegstaand verklaard worden en geïnventariseerd door de gemeente. Als eigenaar wordt je hiervan op de hoogte gesteld en kan je in beroep gaan tegen de opname. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over dit beroep.

Het schrappen van de woning of het pand kan enkel op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en schepenen. Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als ze gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden wordt bewoond.

Jaarlijkse heffing

Indien er geen einde komt aan de leegstand, dient de eigenaar een jaarlijkse heffing te betalen. De heffing bedraagt € 1.250,00 voor elk leegstaand pand of leegstaande woning, van welk type dan ook. Deze heffing wordt vermeerderd met € 1.250,00 per bijkomende nieuwe termijn van twaalf opeenvolgende maanden dat het pand of de woning op de inventaris staat. Binnen dit kader zijn er vrijstellingen mogelijk, die je terugvindt in het belastingsreglement. Als je gebruik wil maken van een vrijstelling van de heffing moet je hiervoor zelf schriftelijk het daarvoor bestemde aanvraagformulier indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP