Gemeente Gemeente Zele

Buurtwegen - gemeentewegen

Door de inwerkingtreding van het decreet gemeentewegen zijn de buurtwegen sinds 1 september 2019 gemeentewegen geworden. Ze worden dikwijls wel nog buurtweg of voetweg genoemd omdat ze zo gemakkelijk terug te vinden zijn als ze geen echte straatnaam hebben.

De voormalige buurtwegen zijn wegen die opgenomen zijn in de 'atlas der buurtwegen' van 1841. Het gaat onder meer om:

  • voetwegen
  • kerkwegels
  • veldwegen

De gemeente staat in voor het onderhoud ervan.

Verschillende buurt- of voetwegen liggen op private eigendom, maar hebben een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang, waardoor iedereen gebruik kan maken van deze wegen. Dit betekent dat deze weg altijd toegankelijk moet zijn voor het publiek. 
De eigenaar van de ondergrond van een gemeenteweg mag niets doen dat in tegenspraak is met het openbare karakter van de weg: hij mag de weg niet omploegen, versperren of bebouwen.

De gemeente voert een actief beleid om het netwerk van buurtwegen te herwaarderen wegens hun cultuurhistorische waarde en omdat zij een snelle en veilige verbinding vormen voor voetgangers en fietsers.

Een gemeenteweg kan gedeeltelijk of volledig verplaatst of opgeheven worden mits gegronde redenen en na goedkeuring door de gemeenteraad.

De atlas van de buurtwegen kan je digitaal raadplegen op de site www.geopunt.be
Meer info kan je ook vinden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.

Klachten/meldingen over gemeentewegen kan je doorgeven via het meldingsformulier.
Wens je iets te melden over de gewestwegen Europalaan (N47), de Keltenlaan of de Gentsesteenweg (N445)? Dan kan dat via www.meldpuntwegen.be.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP