Gemeente Gemeente Zele

Stamboomopzoekingen

Je kan opzoekingen doen in de bevolkingsregisters en de registers van de Burgerlijke Stand voor stamboomonderzoek. Dit kan enkel onder bepaalde voorwaarden.

Meer info bij het Team Burgerschap - Burgerlijke Stand.

Procedure

De aanvragen voor stamboomonderzoek richt je schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zele. Naast deze aanvraag moet je een schriftelijke toelating hebben van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, voor opzoekingen in het register van de gemeente Zele.

Prijs

Als je niet naar het gemeentehuis kunt komen om zelf de opzoekingen te doen, doet het gemeentepersoneel dit voor jou. Kostprijs hiervoor is 25 euro per uur.

Afhandeling

Nadat je de toestemming hebt ontvangen van het gemeentebestuur, kan je de opzoekingen komen doen bij het Team Burgerschap - Burgerlijke Stand op donderdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP