Gemeente Gemeente Zele

Pensioen

Je kan een pensioen of overlevingspensioen aanvragen als je:

  • werknemer bent geweest in België of in het buitenland
  • zelfstandige was in België

De aanvraag kan ten vroegste gebeuren één jaar voor de gekozen datum van pensionering. Wil je op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen gaan? Dan hoef je geen aanvraag in te dienen.

De Rijksdienst voor Pensioenen of de Sociale Zekerheid zelfstandige Ondernemers onderzoekt automatisch jouw pensioenrechten.

Procedure

Bij de gemeente kan je terecht voor :

  • De aanvraag van een rustpensioen of overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen
  • De aanvraag van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • Hulp bij het invullen van de briefwisseling met de RVP of RSVZ

Je kan ook zelf via www.pensioenaanvraag.be je pensioen of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) aanvragen.

Voor de inhoud van het persoonlijk dossier, simulaties en bijkomende informatie moet je zelf contact opnemen met de Rijksdienst voor Pensioenen of de Sociale Zekerheid zelfstandige Ondernemers via:

  • De zitdagen in het gemeentehuis, elke eerste maandag van de maand, behalve op feestdagen:

Werknemers (rijksdienst voor pensioenen)

13.30 u. – 16.30 u.

Zelfstandigen (sociale zekerheid zelfstandige ondernemers)

13.30 u. – 14.30 u.

Prijs

Gratis.

Wat meebrengen?

  • De identiteitskaart van de aanvrager
  • Een volmacht indien de aanvraag gedaan wordt door een andere persoon in naam van de pensioengerechtigde.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP