Gemeente Gemeente Zele

Leger- en militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed.

Voorwaarden

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976. Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Het getuigschrift wordt uitgereikt door:

  • het gemeentebestuur van de woonplaats (indien de huidige woonplaats geen militiegegevens heeft, neemt die telefonisch contact op met de vorige woonplaats voor inlichtingen);
  • het gemeentebestuur van de militiewoonplaats indien je niet meer in België woont.

Procedure

  • Haal een militiegetuigschrift af bij het Team Burgerschap.
  • Je krijgt het getuigschrift onmiddellijk mee aan het loket.
  • Woon je als aanvrager in het buitenland? Dan moet het getuigschrift afgeleverd worden door de militiewoonplaats. Dit is de plaats waar de persoon ingeschreven was op 1 oktober van het jaar waarin hij 16 jaar werd.

Prijs

€ 2,00

Wat meebrengen?

Voor een militiegetuigschrift:

  • je identiteitskaart;
  • het militieboekje of het bewijs met de beslissing betreffende de laatste militietoestand.

Voor een bewijs dat je niet onderworpen was aan de legerdienst:

  • je identiteitskaart.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP