Gemeente Gemeente Zele

Proefsleuven-onderzoek

Het proefsleuvenonderzoek in mei heeft aangetoond dat er nog archeologische overblijfselen van het kerkhof terug te vinden zijn onder het marktplein. De plannen houden dan ook rekening met een minimale uitgraving op de  locatie van het vroegere kerkhof.

Uitgravingen zullen tijdens de werken begeleid worden door archeologen, om de nodige vondsten te documenteren en catalogeren. In de fasering wordt hier zo veel mogelijk rekening mee  behouden, zodat de werken zelf er zo weinig mogelijk door beïnvloed worden.

Hieronder enkele impressies van het onderzoek:

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP