Gemeente Gemeente Zele

PFAS in Zele

De Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) inventariseert samen met de lokale besturen mogelijke gronden met een verhoogd risico op een historische PFAS-verontreiniging. Op vele plaatsen in Vlaanderen lopen er momenteel bodemonderzoeken of worden er op korte termijn opgestart. In Zele worden er momenteel onderzoeken uitgevoerd ter hoogte van volgende locaties:

> de huidige brandweerkazerne - Poststraat

> voormalige site Van der Eecken - Lokerenbaan/Zevensterestraat

> voormalige site ‘Cabrita’ - Baaikensstraat

> site PASCO-GALVATON – Touwslagerstraat

Er werden stalen genomen van de aarde en het grondwater werd onderzocht aan de hand van peilbuizen.

In het verleden werden er al bewonersbrieven verspreid om de buurtbewoners te informeren over bodemonderzoeken en de geldende maatregelen. Mocht je toen geen brief ontvangen hebben, maar nu wel, dan betekent dit dat jouw woning naar aanleiding van de recentste gegevens (bij uitbreiding) werd opgenomen in een PFAS-aandachtzone.

Wat is PFAS?

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen en is de verzamelnaam voor meer dan 6000 chemische stoffen waarin onder andere een combinatie van fluorverbindingen en alkylgroepen voorkomt. Het gebruik ervan is sinds 2006 aan banden gelegd door de EU.

PFAS zijn bestand tegen hoge temperaturen en zijn water-, vuil-, en vetafstotend. Daarom worden ze veel gebruikt in industriële toepassingen en consumentenproducten. Denk aan de antiaanbaklaag in pannen, cosmetica, textiel, brandblusschuim, schoonmaakmiddelen of smeermiddelen. Van een aantal stoffen uit de PFAS-familie (bijvoorbeeld PFOS) is ondertussen bekend dat ze op langere termijn schadelijk kunnen zijn.

Voorzichtig uit voorzorg

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS in Vlaanderen en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Bijkomende onderzoeken zullen de situatie van de PFAS-verontreiniging beter in kaart brengen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Voor een goed begrip: als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor jouw gezondheid. Maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn immers stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen.

Daarom vraagt het lokaal bestuur van Zele de inwoners en bezitters van (landbouw)grond  gelegen binnen een PFAS-aandachtzone om deze adviezen (no regret-maatregelen) van het Agentschap Zorg en Gezondheid op te volgen.

UPDATE m.b.t . de bodemonderzoeken

Een update van de bodemonderzoeken in Zele en de te nemen voorzorgs- of no regret-maatregel per PFAS-zone vind je op deze webpagina en ook op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/zele-no-regret-maatregelen-pfas.

Als bewoner word je bij elke wijziging van het dossier/onderzoek op de hoogte gebracht via een bewonersbrief. Heb je toch nog vragen? Dan kan je ze richten aan pfas@vlaanderen.be.

Meer informatie

> Meer informatie over PFAS, de mogelijke gezondheidseffecten en wat je kan doen om blootstelling te vermijden (informatie van Agentschap Zorg en Gezondheid) (pdf);

> Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS lees je op de centrale website: www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling;

> Algemene vragen over PFAS stuur je naar het mailadres pfas@vlaanderen.be;

Voor lokale informatie kan je terecht bij team Omgeving-Milieu.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP