Gemeente Gemeente Zele

Meldpunt overlast

Onze gemeente wil een plaats zijn waar we samen goed kunnen leven en waar overlast wordt aangepakt. Inwoners worden soms geconfronteerd met fenomenen zoals zwerfvuil, hondenpoep, lawaaihinder, … Dit is niet de grote criminaliteit, maar het maakt het leven wel minder prettig. Heb je een klacht of een opmerking met betrekking tot overlast, onveiligheidsgevoelens of samenlevingsproblemen, dan kan je hiermee bij ons terecht.

Meld zaken in verband met overlast via onderstaand meldingsformulier of via gemeenschapswacht@zele.be. Overlast melden kan ook telefonisch via 052 45 70 11.

Omschrijf de situatie zo volledig en duidelijk mogelijk. Persoonsgegevens (adres, telefoon, e-mailadres) van jezelf, als melder, zijn niet verplicht, maar maken het dossier wel compleet.

Alle meldingen worden bekeken. We zoeken een oplossing en geven de melding indien nodig door aan de bevoegde teams. Zo maken en houden we Zele samen leefbaar.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP