Gemeente Gemeente Zele

Gemeentelijke toelage voor kinderopvanginitiatieven baby's en peuters

Gemeente Zele wil kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters financieel ondersteunen bij hun werking door middel van een gemeentelijke toelage.

Toelage

De toelage hangt af van het type van kinderopvanginitiatief

Type kinderopvanginitiatief Bedrag gemeentelijke toelage
Gezinsopvang 300,00 euro (basisbedrag 2022, jaar N)
Groepsopvang 400,00 euro (basisbedrag 2022, jaar N)

De gemeentelijke toelage wordt jaarlijks geïndexeerd met 1% op 1 januari van het kalenderjaar waarin de toelage wordt uitbetaald (eerste indexatie op 1 januari jaar N+1).

Voorwaarden

  1. Gevestigd zijn in Zele;
  2. opvang voorzien voor baby’s en peuters van 0-3 jaar;
  3. beschikken over een vergunning uitgereikt door het Vlaams Agentschap Opgroeien;
  4. actief meewerken aan het Lokaal Loket Kinderopvang van Opvang Vlaanderen;
  5. actief participeren aan het Lokaal Overlegplatform Kinderopvang (LOK) of aan initiatieven van het LOK.

Procedure

Je kan jouw aanvraag voor een gemeentelijke toelage voor kinderopvanginitiatieven indienen via onderstaand e-loket. Je aanvraag moet ingediend worden voor 30 november van het lopende kalenderjaar om de toelage voor dat kalenderjaar te ontvangen.

De aangevraagde toelagen worden per kwartaal uitbetaald.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP