Gemeente Gemeente Zele

Principe 6 | Anders parkeren in sterke handelskern

UPDATE 27/02/2023: WIJZIGINGEN CIRCULATIEPLAN

In de herfst van vorig jaar startte het monitoringcomité met het zoeken naar alternatieven voor delen van het plan die niet het gewenste effect opleverden. Op basis daarvan worden vanaf 3 april 2023 een aantal aanpassingen doorgevoerd. Die kan je terugvinden op www.zele.be/aanpassingen-circulatieplan. Een nieuwe evaluatie is in de loop van juni voorzien.

De kern van onze gemeente is er één op mensenmaat. In een straal van 500 meter rond de Sint-Ludgeruskerk, zitten vrijwel alle handelszaken en voorzieningen vervat. Dat geldt ook voor de bestaande en voorziene parkings.

Om onze handelskern te laten werken mét respect voor de bewoners, wordt gewerkt aan een parkeersysteem dat kortparkeren, randparkeren en bewonersparkeren combineert.

Kortparkeerplaatsen worden dan specifiek gereserveerd voor wie in de kern moet zijn voor een snelle boodschap en zijn gericht op snelle rotatie. Die parkeerplaatsen zijn voorzien in de winkelstraten en aan de onmiddellijke rand daar van de markt. Tussen de kerk en de dekenij wordt een parkeerzone ingericht voor kort- en middellang parkeren.

Voor personeel van onze handelszaken en bewoners wordt de nieuwe randparking op de site van de huidige brandweerkazerne aangelegd. De plaatsen die worden weggenomen op de Markt worden daar ruim gecompenseerd op amper 250 meter van de Markt.

De zone voor betalend parkeren en de blauwe parkeerzone worden uitgebreid om te vermijden dat onze woonstraten dienst doen als alternatieve parkeergelegenheid voor bezoekers. Bewoners kunnen er steeds parkeren wanneer zij beschikken over een bewonerskaart.

Dit geldt evenwel niet in de Avil Geerincklaan, de Cesar Meeusstraat en de Oudburgstraat. Daar is parkeren expliciet voorbehouden aan wie in Zele komt winkelen.

Voor de handhaving van het nieuwe parkeersysteem doen we beroep op een externe partner.

En dan is er nog de uitdaging van de werfcamionettes … De oplossingen die tot nu toe werden uitgewerkt, blijken juridisch niet waterdicht. Er wordt verder gezocht en de dialoog met de bedrijven wordt aangegaan. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat onze woonstraten dienst doen als bedrijfsparking.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP