Gemeente Gemeente Zele

Principe 5 | Bescherming woonstraten en -wijken

UPDATE 27/02/2023: WIJZIGINGEN CIRCULATIEPLAN

In de herfst van vorig jaar startte het monitoringcomité met het zoeken naar alternatieven voor delen van het plan die niet het gewenste effect opleverden. Op basis daarvan worden vanaf 3 april 2023 een aantal aanpassingen doorgevoerd. Die kan je terugvinden op www.zele.be/aanpassingen-circulatieplan. Een nieuwe evaluatie is in de loop van juni voorzien.

Om te vermijden dat teveel niet-bestemmingsverkeer in onze woonstraten terecht komt voorzien we ook daar verkeersfilters. Er zijn rijlussen gecreëerd door het invoeren van enkelrichtingverkeer. Dat is het geval voor:
- Zwaanstraat en Tuitenstraat
- Lange Akker en Drieputtenstraat
- Kloosterstraat en Bookmolenstraat
- Kloosterstraat en Bunderstraat
- Stapstraat, Rinkhout en Dr. Victor van Cauterenstraat

Daarnaast zijn ook de Dreef en de Raakstraat enkele richting en is de Karel Haegensstraat niet langer in- of uitrijdbaar ter hoogte van de Kouter.
Ook de Langemunstraat (richting Sint-Ludgerusdries) en de Van Hesedreef (richting Nieuwe Kouterdreef) zijn nu enkele richting.

Om te vermijden dat de autoluwe Markt de stroom van sluipverkeer via de Tuinwijk vergroot, maakten we de Cederlaan doodlopend ter hoogte van het kruispunt met de Koelaarstraat. We willen ook vermijden dat de Eikenlaan dienst doet als vervangende oost-westverbinding voor de Elst- en de Driesstraat. Het eerste deel van de Stokstraat is daarom enkele richting geworden richting de Tuimelaar.

Wil je de kaart meer in detail bekijken? Open ze dan via onderstaande download.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP