Gemeente Gemeente Zele

Principe 4 | Veilige schoolomgevingen

UPDATE 27/02/2023: WIJZIGINGEN CIRCULATIEPLAN

In de herfst van vorig jaar startte het monitoringcomité met het zoeken naar alternatieven voor delen van het plan die niet het gewenste effect opleverden. Op basis daarvan worden vanaf 3 april 2023 een aantal aanpassingen doorgevoerd. Die kan je terugvinden op www.zele.be/aanpassingen-circulatieplan. Een nieuwe evaluatie is in de loop van juni voorzien.

In 2021 werden al veiligheidsverhogende maatregelen genomen in de schoolomgevingen van Huivelde, Avermaat en het schooltje in de BVA-wijk. In Durmen is intussen een schoolstraat in gebruik. Daardoor is de schoolomgeving bij de start en het einde van de schooldag een halfuurtje niet inrijdbaar voor autoverkeer. Bewoners kunnen wel uit de straat, indien ze dit wensen.

Dat principe willen we ook zoveel mogelijk doortrekken naar de andere schoolomgevingen in onze gemeente. Hierover wordt nog overlegd met de scholen en de betrokken buurten, maar alvast deze voorstellen liggen op tafel:

  • Voor de campus van OLVI-Pius X en Pius X-basis, betekent dit dat er even afgesloten wordt aan het kruispunt Ommegangstraat/Rotstraat, het kruispunt Dr. A. Rubbensstraat/Kapellestraat, de Kapellestraat ter hoogte van de parking Carrefour en het kruispunt Collegestraat/Verbindingstraat.
    Om te vermijden dat er chaos ontstaat ter hoogte van de fietsingang van het OLVI-Pius X in de Collegestraat, is een rijlus ingevoerd van de Collegestraat naar de Verbindingsstraat.
  • In de Kloosterstraat, Bookmolenstraat en Bunderstraat zijn de Gemeentelijke School, de technische afdeling van OLIV-Pius X en GO! Bunderbos gevestigd. Ook dat zijn schoolstraten.

Aan de Kouterbasis/Zonnewijzer is een schoolstraat niet mogelijk. Het afsluiten van de Koevliet zou immers voor verkeersopstoppingen zorgen in de Dries- en de Kouterstraat. Daarom wordt hier een knip voorzien tussen de onderwijszone en de zorgcampus. De Koevliet wordt dus niet meer doorrijdbaar, tenzij voor veiligheidsdiensten en schoolbussen. Bezoekers van onze woonzorgcentra en het dagziekenhuis kunnen de straat in vanop de Driesstraat. Dat laat meteen ook toe om de weg en het Julie Billiartplein op termijn anders in te richten tot een fijne verblijfsomgeving voor onze kinderen en zorgbehoevende bejaarden.

Wil je de kaart meer in detail bekijken? Open ze dan via onderstaande download.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP