Gemeente Gemeente Zele

Principe 3 | Snelheidsremming

UPDATE 27/02/2023: WIJZIGINGEN CIRCULATIEPLAN

In de herfst van vorig jaar startte het monitoringcomité met het zoeken naar alternatieven voor delen van het plan die niet het gewenste effect opleverden. Op basis daarvan worden vanaf 3 april 2023 een aantal aanpassingen doorgevoerd. Die kan je terugvinden op www.zele.be/aanpassingen-circulatieplan. Een nieuwe evaluatie is in de loop van juni voorzien.

We kiezen voor een duidelijk zonering. De kern van onze gemeente en onze woonwijken worden zone 30. De rest van onze gemeente wordt zone 50. Enkel op de gewestwegen zal nog 70 of 90 kunnen gereden worden.

In de Driesstraat en de Elststraat proberen we uit of dubbel richtingsverkeer een oplossing kan zijn voor de hoge snelheid en de drukke verkeersstroom. De weg is met zijn 6,5 meter voldoende breed om parkeren te combineren met een dubbele rijrichting, maar het zal natuurlijk wel een gedragsverandering vragen. Auto’s kunnen elkaar stapvoets kruisen, maar kiezen er beter voor om in geval van een tegenligger even te wachten achter geparkeerde wagens. Dat kan door parkeerstroken afwisselend aan de linker- en rechterkant te voorzien. Hierdoor ontstaan ook remmende asverschuivingen.

Om de fietser te beschermen worden brede fietssuggestiestroken voorzien. De fietser bepaalt dus het tempo.

Om te vermijden dat gehaaste chauffeurs het voetpad dan maar meenemen als deel van de rijbaan, worden de voetpaden waar nodig afgeschermd met paaltjes. Het is een systeem dat op heel wat plaatsen zijn werkzaamheid heeft bewezen. Wist je trouwens dat parkeren al jarenlang gecombineerd wordt met dubbele rijrichting zonder fietsinfrastructuur in bijvoorbeeld de Langemunstraat, de Stokstraat, de Lange Akker, de Drieputtenstraat? Die straten zijn smaller dan de Driesstraat en de Elststraat.

Op langere brede trajecten voorzien we vernauwingen met daartussen Berlijnse kussens. De proefopstellingen in de Driesstraat en de Elststraat hebben aangetoond dat deze methode een belangrijk remmend effect heeft. We denken daarbij bijvoorbeeld aan Kamershoek, Durmen, Huivelde, Eekstraat, Eikenlaan, Oude Kouterdreef, Kouterbosstraat ��� Ook in nieuwe wegenisprojecten passen we dit systeem systematisch toe (Bosstraat, Veldekensstraat, herinrichting Lokerenbaan …).

Klik op onderstaande download als je de kaart op groter formaat wilt bekijken.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP