Gemeente Gemeente Zele

Principe 2 | Fietsveiligheid en het STOP-principe

UPDATE 27/02/2023: WIJZIGINGEN CIRCULATIEPLAN

In de herfst van vorig jaar startte het monitoringcomité met het zoeken naar alternatieven voor delen van het plan die niet het gewenste effect opleverden. Op basis daarvan worden vanaf 3 april 2023 een aantal aanpassingen doorgevoerd. Die kan je terugvinden op www.zele.be/aanpassingen-circulatieplan. Een nieuwe evaluatie is in de loop van juni voorzien.

Het STOP-principe zet de Stappers en Trappers voorop bij het maken van mobiliteitskeuzes. Dan volgt het Openbaar vervoer en vervolgens de Personenwagen. Het is een principe dat maximaal inzet op veiligheid voor de zachte weggebruiker.

Daarom is er een uitgebreid fietsrouteplan uitgewerkt. Op de wegen die daartoe behoren zal stap voor stap de fietsinfrastructuur worden uitgebouwd. Fietspaden en fietssuggestiestroken zijn daarbij de belangrijkste instrumenten.

In de kern van de gemeente zal de fietser het tempo bijkomend bepalen door een ruim netwerk aan fietsstraten. In die straten mag een fietser niet worden ingehaald door de auto. Het ganse gebied tussen de Driesstraat en de Kouterstraat (noord/zuid) en de Wezepoelstraat en de De Deckerstraat (oost/west) behoren tot deze fietszone.

Het kruispunt Lokerenbaan/Zevensterrenstraat maken we maximaal conflictvrij. Enkel de bussen van De Lijn en de veiligheidsdiensten zullen de Zevensterrenstraat nog kunnen inrijden vanop de Lokerenbaan. Ook de Lokerenbaan oprijden vanuit de Zevensterrenstraat kan niet meer. Zo wordt het fietsverkeer richting Lokeren beschermt.

Onze woonstraten proberen we zoveel mogelijk voor te behouden voor bestemmingsverkeer door rijrichtingen aan te passen of doorrijden niet langer mogelijk te maken uit bepaalde richtingen. Daarover meer bij principe 5.

De verkeerschaos aan het station lossen we op door een enkele richtinglus via de Stationsstraat, over het Koningin Astridplein, naar de Spoorwegstraat. Dit maakt dat ook de kruispunten van de Stationsstraat en de Spoorwegstraat met de Lokerenbaan en stuk overzichtelijker worden.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP