Gemeente Gemeente Zele

Principe 1 | Kern bereikbaar voor bestemmingsverkeer

UPDATE 27/02/2023: WIJZIGINGEN CIRCULATIEPLAN

In de herfst van vorig jaar startte het monitoringcomité met het zoeken naar alternatieven voor delen van het plan die niet het gewenste effect opleverden. Op basis daarvan worden vanaf 3 april 2023 een aantal aanpassingen doorgevoerd. Die kan je terugvinden op www.zele.be/aanpassingen-circulatieplan. Een nieuwe evaluatie is in de loop van juni voorzien.

Verkeer dat niet in de kern moet zijn, leiden we zo snel mogelijk af naar de gewestwegen rond onze gemeente. Daarvoor creëren we een oost- en een westlus. Ook wie in de kern moet zijn, zou zoveel mogelijk deze lussen moeten gebruiken, vooraleer in de smalle straten van het centrum terecht te komen.

Om ervoor te zorgen dat ons centrum niet meer de snelste weg naar de E17 wordt, is de Markt niet langer overrijdbaar. Daarmee fungeren ook de Kouterstraat, de Lokerenbaan en de Dendermondebaan niet langer als doorrijdstraten.
Door ook doorrijdend verkeer tussen de kerk en de dekenij onmogelijk te maken, stoppen we meteen ook het asociale rijgedrag rond de kerk.

De Markt blijft vlot bereikbaar vanuit alle richtingen, ook voor auto’s. De focus ligt echter evenzeer op verkeersveiligheid en gezellige verblijfsruimte.

Veiligheidsdiensten, bewoners, leveranciers van handelszaken en de bussen van De Lijn kunnen de Markt wel kruisen. Ook voor zorgverleners wordt naar een oplossing gezocht.

Om te vermijden dat er een alternatieve route ontstaat langs de Minister Edmond Rubbenslaan, is de rijrichting daar gewijzigd. Ook in andere straten rond de Markt zijn wijzigingen in de circulatie aangebracht.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP