Gemeente Gemeente Zele

Dienst Preventie

De Dienst Preventie staat in voor het ondersteunen van gezinnen, jongeren, scholen, verenigingen en wijken. Bij ROTZ, het Huis van het Kind, worden tal van activiteiten voorzien om ondersteuning te bieden bij de zwangerschap, opvoeding, huiswerkbegeleiding, …

De inclusiewerker van de Gemeente Zele streeft naar het bespreekbaar maken van de problematiek rond radicalisering en polarisering en bouwt mee aan een gezamenlijk draagvlak voor oplossingen.

Zele is één grote BIN-gemeente. BIN staat voor buurtinformatienetwerk en is een samenwerking tussen de burgers en de politie. Wijkbewoners wisselen informatie over verdachte gedragingen of misdrijven uit met de politie.

De Gemeenschapswachten(-vaststellers) functioneren als de ‘ogen en oren’ van de gemeente door het melden van bijvoorbeeld tekortkomingen aan de infrastructuur. Verder zijn ze normbevestigend, preventief en corrigerend bij hinderlijk gedrag en hebben ze een sensibiliseringsfunctie.

 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP