Gemeente Gemeente Zele

Polioattest

Elk kind moet verplicht gevaccineerd worden tegen kinderverlamming (polio) vóór de achttiende levensmaand.

In België is de poliovaccinatie (inenting tegen kinderverlamming) de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt vier vaccinaties vóór de leeftijd van achttien maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn. Bij de geboorte ontvang je een polioattest. Dit attest bezorg je na de laatste vaccinatie op 15 maanden terug aan het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden);
  • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat je aan de gemeente moet bezorgen.

Procedure

  • Bij de geboorteaangifte van je kind krijg je een polioattest.
  • Bewaar het polioattest totdat je kind volledig ingeënt is tegen polio.
  • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen en ondertekenen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.
  • Bezorg dit attest bij Team Burgerschap vóór je baby 18 maanden wordt. Zo kan er gecontroleerd worden of de inentingen wel toegediend werden.
  • Ben je het polioattest verloren? Kom dan langs bij ons of op het consultatiebureau van Kind en Gezin en vraag een nieuw exemplaar.

WAT MOET U BEZORGEN AAN TEAM BURGERSCHAP?

Het door de arts ingevulde en ondertekende vaccinatiebewijs. Als je geen gevolg geeft aan deze verplichting, kunnen er politionele straffen volgen (art. 5 Gezondheidswet van 1 september 1945).

Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Het attest kan per post, of ingescand per mail worden gericht ten aanzien van Team Burgerschap.

Meer info

Behalve polio worden een aantal andere vaccins sterk aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad. Deze vaccins beschermen kinderen tegen levensbedreigende ziekten zoals hersenvliesontsteking en kinkhoest die ook hier nog voorkomen. De inenting tegen pokken is (voorlopig) afgeschaft. Het aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen vind je op de website van Kind en Gezin.

Toediening kan :

  • gratis bij de plaatselijke consultatiebureaus voor het jonge kind van Kind en Gezin;
  • door de huisdokter of kinderarts.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP