Gemeente Gemeente Zele

Pleinenroute

Een nieuw mobiliteitssysteem biedt ook kansen voor de herinrichting van onze straten en pleinen. Op die manier wint Zele niet alleen aan veiligheid, maar ook aan gezelligheid. Vier gerenommeerde bureaus stelden zich kandidaat om een concrete toekomstvisie voor Zele te ontwikkelen. Uiteindelijk haalde Atelier Horizon de opdracht binnen (Goedgekeurde nota gemeenteraad) en maakte een visie-ontwerp voor onze pleinen en verbindingswegen daartussen.

Welkom in de toekomst van Zele:

MARKTPLEIN

Een nieuw gezicht voor het centrum
De creatie van een voetgangerszone weert het doorgaand verkeer over het marktplein. Daardoor ontstaat heel wat vrije ruimte in het hart van de gemeentekern. Parkeerplaatsen aan de zijkanten van het plein zorgen voor een blijvende vlotte bereikbaarheid. Extra groen zorgt ervoor dat het er fijn toeven is en er wordt ook ruimte gegeven aan terrassen. Een waterspiegel wordt ingewerkt zodat de impressionante gevel van de kerk weerspiegeld wordt en opnieuw ten volle tot zijn recht komt. Aan de randen komen groene wandelboulevards met zitgelegenheden. Uiteraard is de inrichting aangepast aan de wekelijkse markt.

STATIONSPLEIN

Een actief en groen mobiliteitspunt
Het station krijgt een volwaardig voorplein, met zitruimte en groen. Er is plaats voor een ruime bushalte en deelmobiliteit. Het  vredesmonument behoudt er zijn prominente plaats met het oog op de jaarlijkse 11 novemberherdenking. De verkeersstroom wordt duidelijker geleid. Dat verhoogt de veiligheid en het comfort van wie van het station gebruik maakt of er langs rijdt. Misschien krijgt het stationsgebouw wel een andere invulling, waardoor het plein een nieuwe dynamiek krijgt.

ZANDBERG

Een groen (evenementen)plein gelinkt aan De Wiek

Met de bouw van een ondergrondse parking halen we de vele auto’s van de Zandberg, al blijft er ruimte voor kortparkeren om de handelszaken maximaal bereikbaar te houden. De weg die het plein nu in twee deelt, wordt naar de randen verschoven. Daardoor ontstaat er centraal op het plein een grote open ruimte. Die wordt groen ingericht in het verlengde van het park rond De Wiek. Op het grasveld kunnen evenementen plaatsvinden. Aan de randen worden brede en groene terrassen voorzien voor de handelszaken en de horeca. De Zandberg wordt zo een bijzondere ontmoetingsplek.

JULIE BILLIARTPLEIN

Ludieke assen door de Koevliet-campus

Met een asverschuiving in de Kouterstraat vertragen we het verkeer. Tegelijk creëren we  aantrekkelijke terrassen voor de horeca tegenover het Julie Billiartplein. Indien de nodige parkeeralternatieven gevonden worden in de buurt van het plein en wanneer er een  samenwerking kan opgezet worden met de basisschool en de vzw Parochiale Werken,
kan het meer worden dan een gewone parking. Rond de Kouterkerk ontstaat dan ruimte om aan beide kanten van het plein comfortabele groene wandelassen te creëren. Ideaal om even te kuieren of te pauzeren. Spelelementen zorgen voor een actieve as in de richting van de basisschool.

TORENHOF

Een nieuwe toegangspoort voor het centrum

We willen de Vlaamse Overheid overtuigen om de aansluiting van de Gentsesteenweg met de gewestweg ter hoogte van het Torenhof te herdenken als een lichtengeregeld kruispunt. Daarmee wordt een poorteffect gecreëerd dat de toegang naar het centrum nadrukkelijk voorbehoudt aan bestemmingsverkeer. De Gentsesteenweg kan dan smaller, trager en groener. De vrijgekomen ruimte wordt groen ingericht met veilige wandel- en fietsverbindingen. Een hoppinpunt met bushalte, fietspunt, kiss & ride ... krijgen er een plaats. De omgeving van het kruispunt biedt dan ook meer ruimte voor water en groen.

Participatie
  • Op vrijdag 25 en zaterdag 26 februari kwam de Participatiebus naar Zele.
  • Begin juni werden de eerste plannen toegelicht tijdens een publiekstentoonstelling in De Wiek.
  • Ook werd er een middenstandsworkshop op poten gezet, lees hier het verslag.
  • Op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus kon je deelnemen aan een activatiemoment met workshops over de herinrichting van het marktplein. Meer informatie hierover volgt snel.

Ook leerlingen pakken de Zeelse pleinen aan:

Presentatie publiekstentoonstelling:

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP