Gemeente Gemeente Zele

Personenalarmtoestellen

Een personenalarmsysteem maakt deel uit van een noodoproepsysteem. Het helpt je zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen omdat je dankzij dit systeem zeker bent van bijstand in geval van nood.
 
Het systeem bestaat uit een zendertje dat je rond je hals of aan je pols draagt. Het werkt in alle kamers van de woning. Als je hulp nodig hebt druk je op de knop en kan je onmiddellijk praten met iemand van de alarmcentrale. Deze medewerker vraagt of alles in orde is. Is dat niet het geval of antwoord je niet, dan bellen zij een door jou opgegeven contactpersoon. Deze persoon komt dan een kijkje nemen en doet het nodige. Zijn je contactpersonen niet bereikbaar, dan verwittigt de alarmcentrale de hulpdiensten (politie of ambulance) zodat je altijd geholpen wordt. De alarmcentrale is 24 uur per dag en 7 dagen per week bemand.
 
 

Wie kan een aanvraag doen?

  • Personen vanaf de leeftijd van 60 jaar
  • Personen die zich in een palliatieve situatie bevinden, ongeacht hun leeftijd
  • Personen die getroffen zijn door een lichamelijke of psychische handicap, ongeacht hun leeftijd (minstens een invaliditeitspercentage van 66%)
  • Alle personen die (tijdelijk) wegens hun lichamelijke, psychische of familiale situatie niet meer in staat zijn de huishoudelijke schoonmaak zelf uit te voeren. Deze noodzaak moet bevestigd worden door een medisch attest en/of sociaal onderzoek.
 

Praktisch

Bij de aansluiting van het toestel betaal je een eenmalige waarborg van 50 euro. Die krijg je terug bij teruggave van het toestel in de originele staat. Per maand betaal je een vaste bijdrage. Die bijdrage is afhankelijk van het netto belastbaar gezinsinkomen en bedraagt 10 of 15 euro.
 
Het enige wat je nodig hebt, is een telefoonaansluiting die nog actief is. Zodra het personenalarmsysteem wordt toegekend, zorgt de maatschappelijk werker voor de installatie en activering bij je thuis.
 


Welke documenten heb je hiervoor nodig?

  • Identiteitskaart
  • Kleefvignet van mutualiteit van de inwonende personen
  • Het laatste pensioenstrookje of bewijs van inkomsten (ook vergoeding voor ongevallen, rentes, levensverzekering)
  • Het pensioenstrookje waarop het jaarlijks verlofgeld vermeld staat (meestal het strookje van de maand mei)
  • Eventueel een bewijs van je invaliditeitspercentage en een bewijs van de tegemoetkoming die je hiervoor ontvangt (o.a. hulp aan bejaarden, en andere)
  • Aanslagbiljet onroerende voorheffing (grondbelastingen) van eigendommen en landbouwgronden van het afgelopen jaar.
 

Waar vraag je een personenalarmsysteem aan?

Aanvragen en bijkomende info kan je krijgen bij onze maatschappelijk werker thuiszorg in het Centrum Woonzorg Zele De Bron, Koevliet 3. Rechtsboven op deze pagina vind je de contactgegevens terug.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP