Gemeente Gemeente Zele

Parkeerbeheer voortaan in handen van Indigo

Gepubliceerd op  ma 31 okt 2022
In Zele is sinds 1 juli een nieuw circulatieplan in testfase. Als essentiële pijler van haar kernversterkende beleid, wil het gemeentebestuur daar nu ook een nieuw parkeerbeleid aan koppelen.

Om dat uit te tekenen gaat het gemeentebestuur minstens voor één jaar in zee met Indigo. Dit parkeerbedrijf start op 1 november met parkeercontroles in de kern van de gemeente. Naast controleren zal het op basis van haar bevindingen ook een aanpassingsvoorstel uitwerken.

Lagere snelheden, meer fietsveiligheid, veilige schoolomgevingen, minder doorgaand verkeer in de gemeentekern en een attractievere handelskern. Het zijn de voornaamste redenen waarom Zele een nieuw circulatieplan test. Maar ook het ruim 20 jaar oude parkeerbeheersysteem is aan een stevige update toe. Fel verouderde parkeerautomaten laten het vaak afweten en ook de handhaving zelf is al jarenlang nagenoeg onbestaande door een gebrek aan personeel. Gevolg: het parkeren in onze kern is niet op maat van een ambitieus handelsapparaat.

Daar komt nu verandering in. Het gemeentebestuur lanceerde enkele maanden geleden een concessie-oproep. Parkeerbedrijf Indigo haalde de concessie binnen en zal minstens gedurende één jaar het parkeren in de gemeentekern te controleren. Tegelijk zal de organisatie aanbevelingen formuleren voor de aanpassing van het hopeloos verouderde systeem.

Concreet houdt dit in dat Indigo advies zal verlenen over de omvang van de betalende en blauwe parkeerzones, het inplanten van zones voor kortparkeren, de invoering van bewonerskaarten en de mogelijke aanpassing van parkeertarieven. Er wordt ook gezocht naar een manier om de vele werfcamionettes uit de Zeelse straten te weren.

Vanaf 1 november zullen de Indigo-parkeerwachters in het straatbeeld te zien zijn. Tot 11 november zullen zij zich beperken tot het sensibiliseren van parkeerders die zich niet aan de geldende regels houden. Nadien mogen overtreders zich aan een retributie verwachten, conform het parkeerreglement dat ook nu al van toepassing is.

Volgend voorjaar worden de oude parkeerautomaten vervangen door nieuwe exemplaren. Die zullen voorzien zijn van elektronische betalingsmogelijkheden. Ook betalen via SMS en parkeerapp worden mogelijk.

Schepen van financiën en digitalisering Thomas Bauwens: “Het is hoog tijd om ook ons parkeerbeleid de 21ste eeuw binnen te loodsen. Dat betekent betere controle, maar ook digitale betaalmogelijkheden. In eerste instantie blijven de oude parkeerzones en --tarieven behouden. Na enkele maanden volgt een evaluatie en worden eventuele aanpassingen doorgevoerd.”

Geen heksenjacht

Schepen Bauwens benadrukt dat er geen heksenjacht op parkeerders wordt georganiseerd: “De financiële afspraken die we met de parkeerbeheerder maakten, zorgen ervoor dat het bedrijf er geen belang bij heeft om constant op de loer te liggen om toch maar zoveel mogelijk foutparkeerders te betrappen. Zij werken aan een forfait. In dit partnerschap is het louter te doen om een efficiëntere werking van onze handelskern op het vlak van verkeer en parkeren.”

Burgemeester Hans Knop: “We bouwen stap voor stap toe naar een versterking van onze handelskern. Bereikbaarheid van onze handelaars is daarbij essentieel. Wanneer parkeerders te lang de plaatsen voor de winkels bezet houden, legt dat een hypotheek op die bereikbaarheid. Het zorgt ook voor onnodig zoekgedrag in onze centrumstraten. In een actieve handelskern is voldoende parkeerrotatie erg belangrijk. Omdat het gemeentebestuur niet over de knowhow, noch de mankracht beschikt om dat af te dwingen, kozen we ervoor om in zee te gaan met een externe parkeerbeheerder. Deze nieuwe parkeeraanpak is een belangrijke aanvulling op het toekomstgerichte mobiliteitsbeleid dat steeds meer vorm krijgt. ”

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP