Gemeente Gemeente Zele

Overlijdensaangifte

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de medewerker van de Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden. Een overlijden moet zo spoedig mogelijk, zonder verwijl worden aangegeven.

De vaststelling van het overlijden gebeurt door een arts. Meestal wordt de aangifte gedaan door de begrafenisondernemer, aangesteld door de familie.

Procedure

Op het moment van het overlijden

Gaat het om een gewelddadig, verdacht of niet vast te stellen overlijden? Verwittig dan de politie op het nummer 101 om de nodige vaststellingen te doen.

Artsen kunnen de blanco formulieren, waarop ze de vaststelling van het overlijden noteren, afhalen bij Team Burgerschap - Burgerlijke Stand.

De aangifte van het overlijden

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij het Team Burgerschap - Burgerlijke Stand. Dit gebeurt meestal door de door jou gekozen begrafenisondernemer.

De medewerker van de Burgerlijke Stand kan na de aangifte toestemming geven voor begraving of crematie en maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Administratieve afhandelingen

Denk eraan om de volgende personen of instellingen op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank;
 • notaris;
 • verzekeringsmaatschappij;
 • ziekenfonds;
 • pensioendienst;
 • belastingen;
 • huiseigenaar;
 • watermaatschappij;
 • leverancier van gas en elektriciteit;

Prijs

 • Uittreksel uit de overlijdensakte: gratis
 • Attest van een overlijden: gratis

Wat meebrengen?

 • het attest van overlijden, opgemaakt door de arts die het overlijden vaststelde;
 • de identiteitskaart van de overledene;
 • de identiteitskaart van de aangever;
 • het rijbewijs van de overledene;
 • het huwelijksboekje (voor ongehuwde overledenen: het huwelijksboekje van de ouders of een uittreksel uit de geboorteakte van de overledene);
 • voor niet-inwoners: een attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats;
 • voor begravingen buiten de gemeente Zele is een 'toelating tot begraven' vereist van het gemeentebestuur van het grondgebied waar de begraafplaats gelegen is ;
 • in geval van gewelddadig overlijden dien je voor een teraardebestelling een attest 'vrijgave van het lijk' voor te leggen; voor een crematie heb je in dit geval een toelating van het parket nodig;
 • de parkeerkaart voor mindervalide (indien de overledene er een bezat).
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP