Gemeente Gemeente Zele

Orgaandonatie

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is de transplantatie van een orgaan een laatste redmiddel. Iedereen kan een verklaring afleggen over het wegnemen en de transplantatie van organen en weefsel na zijn/haar overlijden. Dit kan:

  • een verklaring van verzet zijn;
  • of een uitdrukkelijke toestemming tot wegneming en transplantatie van organen.

Je kan deze verklaring of toestemming steeds herroepen.
Het basisprincipe is dat organen en weefsel, bestemd voor transplantatie, na overlijden bij iedereen kunnen worden weggenomen, tenzij er een verklaring van verzet is.

Voorwaarden

Ben je Belg of woon je meer dan zes maanden in België? Dan staat de wet de verwijdering van organen na jouw dood toe tenzij:

  • je hiertegen uitdrukkelijk verzet hebt aangetekend tijdens jouw leven;
  • je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Procedure

Om te voorkomen dat je naaste familieleden na je dood de pijnlijke keuze in je plaats moeten maken, kan je vooraf de aangifteverklaring 'afstand organen' laten registreren. Ze bevat de uitdrukkelijke wilsverklaring inzake het al of niet wegnemen van je organen na het overlijden.

Je kan de aangifteverklaring laten registreren door: 

  • het formulier voor de verklaring te downloaden en ondertekend aan de dienst Burgerlijke Stand te bezorgen
  • het formulier op te vragen en in te vullen aan het loket bij de dienst Burgerlijke Stand

Je ontvangt een ontvangstbewijs van het afleggen van deze verklaring.

Download het formulier

Prijs

De registratie van verzet of toestemming tot orgaandonatie is gratis.

Wat meebrengen?

Voor het afleggen van deze verklaring kan je terecht op de dienst Burgerlijke Stand en breng je het volgende mee:

  • je identiteitskaart
  • de ondertekende verklaring van verzet of toelating

Meer info

www.beldonor.be 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP