Gemeente Gemeente Zele

Opportuniteitsadvies kinderopvang

Wil je graag starten met kinderopvang? Dan is het sinds 1 januari 2022 verplicht om een opportuniteitsadvies te vragen aan het lokaal bestuur. Een opportuniteitsadvies moet gevraagd worden voor:

 • de opstart van een nieuwe locatie groepsopvang
 • de verhuis van een bestaande locatie groepsopvang binnen de gemeente
 • de uitbreiding van een bestaande locatie groepsopvang met minstens 9 plaatsen
 • de uitbreiding van een bestaande locatie gezinsopvang naar groepsopvang. 

Het lokaal bestuur heeft hiervoor in samenwerking met het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) een leidraad met criteria vastgelegd. Deze leidraad werd goedgekeurd door de Gemeenteraad (dd. 27 oktober 2022) op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. Je kan de leidraad hieronder downloaden. 

Het is belangrijk om deze leidraad door te nemen vooraleer een opportuniteitsadvies aan te vragen. 

Procedure

Een organisator kan een opportuniteitsadvies aanvragen via het e-loket op de website van
Gemeente Zele of via het aanvraagformulier hieronder. Binnen 7 dagen na indienen van een adviesvraag ontvangt de organisator een ontvangstbevestiging via mail.

Een adviesvraag is volledig en ontvankelijk als de aanvraag:

 • Ingediend werd via het e-loket op de website van Gemeente Zele
 • Volgende gegevens bevat:
  • Van de organisator: naam, ondernemingsnummer, contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer
  • Van de kinderopvanglocatie: naam, adres, beoogde aantal plaatsen, type
   groepsopvang (IKT of vaste prijs).
  • Reden van de vraag om een opportuniteitsadvies:
   • de opstart van een nieuwe locatie groepsopvang
   • de verhuis van een bestaande locatie groepsopvang binnen de gemeente
   • de uitbreiding van een bestaande locatie groepsopvang met minstens 9
    plaatsen.
   • de uitbreiding van een bestaande locatie gezinsopvang naar groepsopvang

Afhandeling

Het lokaal bestuur heeft 30 kalenderdagen om een opportuniteitsadvies te bezorgen aan de
organisator.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP