Gemeente Gemeente Zele

Opname kortverblijf aanvragen

Contacteer de maatschappelijk werker ouderenzorg via 052 45 68 58 of kortverblijf@zele.be. Die is elke dag bereikbaar, maar je maakt toch het best een afspraak.

Samen met jou maakt de maatschappelijk werker een opnamedossier op, op basis waarvan een beslissing wordt genomen. Hierbij wordt onder meer gepeild naar je gezondheidstoestand, zorgbehoefte, medicatiegebruik …

Om de eerste afspraak vlot te doen verlopen, breng je de volgende documenten mee:

  • identiteitskaart
  • kleefvignet van de mutualiteit
  • gegevens van de huisarts, familielid, vertrouwenspersoon …
  • informatie betreffende de gezondheidstoestand: evaluatieschaal, voorschriften inzake dieet, medicatie …
Voor dringende opnames geldt de procedure van dringende hulpverlening.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP