Gemeente Gemeente Zele

Dienst Openbare Werken

De Dienst Openbare Werken plant, coördineert en houdt toezicht bij de uitvoering van werken die uitgevoerd worden binnen de publieke ruimte of aan gemeentelijke gebouwen en infrastructuur. Aanvragen voor werken op openbaar domein (rioolaansluitingen, opritten en boordstenen) gaan via deze dienst. Ook het aankopen van gebouwen, gronden en materialen en het draaiende houden van de uitleendienst behoort tot hun pakket.

 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP