Gemeente Gemeente Zele

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Openbaar onderzoek van een omgevingsvergunningsaanvraag

Aanvrager: dhr. & mevr. De Rijcke Koen - Chaleteix Laure

Omschrijving van de werken: het bouwen van een poolhouse en het aanleggen van een zwembad

Ligging: Langevelde 35, met als kadastrale omschrijving: ZELE, 1ste AFD, sectie A/0990/k

Het inplantingsplan en terreinprofiel kan geraadpleegd worden op www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket Het volledige dossier kan ingekeken worden bij het gemeentebestuur op de dienst omgevingsvergunning van de gemeente van 24 december 2018 tot en met 22 januari 2019 om 12 u.


 

Aanvrager: dhr. Filip Beirnaert

Omschrijving van de werken: aanvraag planologisch attest tot het uitbreiden van het bedrijf.

Ligging: Gentsesteenweg 307A, met als kadastrale omschrijving: ZELE, 3e AFD, sectie D/755/X - D/755/W

Het volledige dossier kan ingekeken worden bij het gemeentebestuur op de dienst omgevingsvergunning van de gemeente van 20 februari 2019 tot en met 22 maart 2019 om 12 u.

Eventuele bezwaren en/of opmerkingen kunnen ingediend worden:

  • ofwel per mail: ruimtelijke.ordening@zele.be
  • ofwel per post: GECORO Zele, Markt 50, 9240 ZELE.

Aanvrager: dhr. & mevr. Ulmetiev Murat & Ulmetieva Olga

Omschrijving van de werken: het bouwen van een woning.

Ligging: Kouterbosstraat zn, met als kadastrale omschrijving: ZELE, 3ste AFD, sectie D/882/R/3 (deel)

Het inplantingsplan en terreinprofiel kan geraadpleegd worden op www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket Het volledige dossier kan ingekeken worden bij het gemeentebestuur op de dienst omgevingsvergunning van de gemeente van 27 februari 2019 tot en met 28 maart 2019 om 12 u.


Eventuele bezwaren en/of opmerkingen kunnen ingediend worden:

  • ofwel via www.omgevingsloketvlaanderen.be.
    Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
  • ofwel per mail: ruimtelijke.ordening@zele.be
  • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgevingsvergunningen, Markt 50, 9240 ZELE.

 

 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP