Gemeente Gemeente Zele

Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid van bestuur

Als gemeentebestuur zijn we verplicht om onze bevolking te informeren over het beleid, de regelgeving en de dienstverlening. Voorbeelden van documenten die het bestuur openbaar maakt, zijn de agenda van de gemeenteraad, het overzicht van de gemeenteraadsbesluiten, de gemeentelijke reglementen, …

Passieve openbaarheid van bestuur

Als inwoner kan je bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of een kopie verkrijgen, tenzij er een uitzondering van toepassing is. Een aanvraag dien je steeds schriftelijk in.

De volgende bestuursdocumenten zijn niet openbaar:

  • Documenten die betrekking hebben op de veiligheid, openbare orde, strafvorderingen of gemeentelijke administratieve sancties, de persoonlijke levenssfeer, op industriële en economische gegevens.
  • Documenten die door wet of decreet uitgesloten zijn van openbaarheid.

Een bestuursdocument kan maar gedeeltelijk openbaar worden gemaakt als een deel van de informatie vanwege de bovenvermelde uitzonderingen niet vrijgegeven mag worden. Als een bestuursdocument nog niet af of onvolledig is, kan jouw aanvraag afgewezen worden.

De openbaarheid van bestuur wordt geregeld door het decreet van 26 maart 2004.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Team Secretariaat.

Rapport Audit Vlaanderen

In het najaar van 2021 werd bij gemeente Zele, net zoals bij een reeks andere lokale besturen, nagegaan in welke mate de aanbevelingen gerealiseerd zijn die tijdens audits van Audit Vlaanderen werden geformuleerd. Ook de aanpak van organisatiebeheersing werd beoordeeld. Dat rapport kan u hier raadplegen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP