Gemeente Gemeente Zele

Ontdek onze thuiszorgdiensten

Gepubliceerd op  za 16 mrt 2019
Hieronder vind je alle informatie over onze thuiszorgdiensten. Wie kan er beroep op doen en wie zijn ze?

 

Gezinszorg


De gekwalificeerde verzorgenden van de Dienst Gezinszorg bieden huishoudelijke, verzorgende en/of sociale en morele hulp aan. Ze begeleiden en ondersteunen senioren, mensen met een handicap en gezinnen die niet of onvoldoende in staat zijn om de gewone huishoudelijke, verzorgende en gezinstaken te vervullen. De verzorgende komt bij u aan huis, stimuleert uw zelfredzaamheid, biedt extra hulp in uw huishouden en kan uw steun en toeverlaat zijn in moeilijke perioden. Ze bieden ook hulp bij administratieve en financiële verrichtingen, hulp bij de persoonlijke verzorging en opvoeding van kinderen, begeleiding naar een dokter of specialist, …

 

Flexibiliteit in de organisatie van de zorgverlening


De dienst gezinszorg biedt maximaal een flexibele en snelle hulpverlening aan die aangepast is aan uw specifieke individuele hulpvraag. De verzorgenden werken volgens de afspraken van de dienst en zijn gebonden door het beroepsgeheim. Discretie en tact zijn hun sleutelbegrippen.
De hulpverlening wordt aangeboden per week, tweewekelijks, voor een aantal specifieke uren, op bepaalde zorgmomenten van de dag of voor een welomschreven taak of vraag.
De gebruikersbijdrage per uur wordt bepaald in verhouding tot de inkomsten en de gezinssituatie en dit volgens tariefschalen die de regelgeving bepaalt.

 

Wie kan beroep doen op de dienst gezinszorg?


Iedereen die zorg nodig heeft, kan beroep doen op onze gezinshulp, ongeacht leeftijd, werkstatus of gezinssituatie. De redenen om beroep te doen op gezinshulp kunnen heel verschillend zijn. Als u door ziekte, een handicap, na een operatie of na bevalling een aantal taken (tijdelijk) niet meer kan opnemen, helpen wij u graag verder.

 

 

Personenalarmsysteem (PAS)


Het personenalarmsysteem kan een gepaste oplossing zijn als u alleen woont, angst hebt om te vallen en u zich niet meer zo veilig voelt thuis. U wenst zelfstandig thuis te wonen maar wil toch te allen tijde van hulp verzekerd zijn.
U blijft in uw eigen, vertrouwde omgeving op een veilige manier. In geval van nood kan u, via het draadloos zendertje, alarm slaan. U komt onmiddellijk in contact met de alarmcentrale die elke dag en nacht bereikbaar is, ook op zon- en feestdagen. De alarmcentrale zorgt er voor dat, indien noodzakelijk, zo snel mogelijk iemand ter plaatse komt om u te helpen en om uw huisarts of familieleden te verwittigen.


Voor meer informatie en aanvragen kan u terecht bij de verantwoordelijke van de dienst, Ellen De Raeve, tel. 052 45 68 57 of via thuiszorg@zele.be.
Ellen is dagelijks bereikbaar in het Centrum voor Thuis- een Ouderenzorg De Bron, Koevliet 3 en komt desgevallend ook bij u aan huis.

 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP