Gemeente Gemeente Zele

Omgevingsaanleg De Wiek en De Klodde van start

Gepubliceerd op  vr 02 sep 2022
Als alles loopt zoals gepland, starten we in oktober met de aanleg van de omgeving rond De Wiek. Het voorafgaandelijk archeologisch onderzoek op de site werd intussen afgewerkt.

Het proefsleuvenonderzoek gaf aan dat op het terrein voornamelijk archeologische sporen aanwezig zijn uit de nieuwste tijd, vooral funderingsmateriaal. De conclusie was duidelijk: er is geen relevante archeologische vindplaats aanwezig op het terrein. Er zijn dus geen bijkomende
archeologische maatregelen meer nodig.


Alvorens de eigenlijke werken aan te vatten zullen nog een aantal nutsleidingen (o.m. voor de openbare verlichting) geplaatst moeten worden. Deze werken voert de aannemer uit in september 2022. Van zodra die zijn afgerond kunnen dan de eigenlijke aanlegwerken starten.
De uitvoeringstermijn voor het project werd vastgelegd op 100 werkdagen. Dat betekent dat we in april of mei zullen kunnen genieten van een vrijetijdssite aan de Zandberg die er heel anders zal uitzien, een pak groener vooral.


Begin 2022 werd de aanbestedingsprocedure opgestart. Het schepencollege gunde de uitvoering van de werken aan Wulteputte Boudewijn bvba uit Lokeren tegen de totaalprijs van 1.639.209,61 euro incl. BTW.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP