Gemeente Gemeente Zele

Updates corona woonzorgcentra Zele

Gepubliceerd op  wo 01 apr 2020
Op deze pagina vind je steeds de meest recente informatie over de toestand in onze woonzorgcentra.


Woonzorgcentrum De Meander

27 juli 2020: verstrengde maatregelen

Ingevolge de COVID-19 opflakkeringen en de negatieve evolutie van de cijfers, zijn we  verplicht om de maatregelen naar bezoek opnieuw te verstrengen. Wij moeten terug naar de bezoekregeling van juni waarbij bezoek enkel kan plaatsvinden in een daartoe speciaal voorziene gemeenschappelijke ruimte. Bezoek op de kamer is niet meer mogelijk.

 • Bezoek kan éénmaal per week en enkel op weekdagen:
  • Maandag: De Stroming
  • Dinsdag: De Steiger
  • Woensdag: De Oever
  • Donderdag: De Kering
 • Per bezoekmoment worden maximaal 2 bezoekers per bewoner toegelaten. Afwisselen gedurende het uur is niet meer toegestaan.
 • Het bezoek duurt maximaal 1u.
 • Er mogen geschenken, bloemen, .. uitgewisseld worden gedurende het bezoek. Huisdier meebrengen kan niet meer.

De ruimte waarin het bezoek plaatsvindt, wordt na elk bezoek gereinigd en gedesinfecteerd en regelmatig verlucht. Bij goed weer voorzien wij tafels en stoelen in de tuin.

29 juni 2020: volgende stap in de versoepeling

Voortaan kunnen bezoekers hun familielid/kennis bezoeken op de kamer. Na registratie aan het onthaal en het reinigen van de handen kan men één keer per week een uurtje privé doorbrengen op de kamer van de bewoner. Zowel voor de familie als voor de bewoner is dit een grote stap in de versoepeling van de maatregelen. Iedereen blijft voorzichtig, houdt zoveel mogelijk afstand maar deze kans wordt enorm gesmaakt door alle betrokkenen.

15 juni 2020: bezoekregeling versoepeld

Vanaf 15 juni voerden wij een versoepeling door van de bezoekregeling. Als woonzorgcentrum blijven we weliswaar verantwoordelijk om steeds een risico-inschatting te maken voor zowel bewoner als medebewoners van de afdeling. Door de berichtgeving in de media werden hoge verwachtingen gecreëerd bij zowel bewoners als familie over deze versoepelde bezoekregeling. Toch moet ook onder deze versoepeling de veiligheid van onze bewoners  gegarandeerd worden en dient het bezoek te gebeuren onder veilige voorwaarden. De familie kan op afspraak en per 2 (hoeven niet altijd dezelfde mensen te zijn) hun familielid bezoeken in een gemoedelijke sfeer.

1 juni 2020: testen bewoners en personeel van De Oever

Alle bewoners en medewerkers van de afdeling De Oever testten negatief nadat Corona werd vastgesteld bij een bewoner. Die is overgebracht naar het ziekenhuis en stelt het goed.

29 mei 2020: een bewoner test positief

We bleven tot nu toe gespaard van het coronavirus, maar gisteren testte een bewoner van afdeling De Oever alsnog positief op COVID-19. De bewoner verbleef pas sinds 20 mei in De Meander en had in die korte periode nauwelijks contact met andere bewoners. Eens de besmetting vastgesteld, werd de bewoner onmiddellijk overgebracht naar AZ Nikolaas. Alles wijst er voorlopig dus op dat het om een geïsoleerd geval gaat, maar we nemen geen risico: alle voorzorgsmaatregelen om een eventuele verspreiding van het virus te voorkomen zijn intussen genomen. Alle bewoners van de De Oever verblijven in kamerisolatie. De afdeling zelf werd in zelfquarantaine geplaatst. Maandagvoormiddag worden de bewoners en het personeel van De Oever getest. De familieleden van de bewoners van het woonzorgcentrum werden op de hoogte gebracht.

18 mei 2020: bezoekmogelijkheid

Op 18/5 zijn we in het WZC De Meander gestart met bezoeken: wekelijks kan een vast familielid op bezoek komen bij de bewoner. Dit gebeurt op afspraak op de vaste dag per afdeling. Gelukkig krijgen we hulp van een aantal vriendelijke vrijwilligers om alles in goeie banen te leiden. Uiteraard blijven strenge veiligheidsvoorschriften gelden: alles ontsmetten voor en na elk bezoek, afstand bewaren, plexiglas tussen bewoner en bezoeker, …

7 mei 2020: test bewoners

Op vrijdag 1 mei werden alle 140 bewoners getest, ook hier kunnen we opgelucht en fier melden dat alle testen negatief zijn. Niemand is dus besmet met corona!

Deze resultaten zijn de beloning voor een wekenlange doorgedreven discipline in het omgaan met deze ‘bijzondere’ problematiek.  We zijn overtuigd dat onze strenge en strikte opvolging en aanpak van de door het Agentschap Zorg & Gezondheid opgelegde richtlijnen zinvol zijn.  We zijn er ons tevens volledig van bewust dat voorzichtigheid en discipline aanwezig moeten blijven.  We blijven bijgevolg continu alert om onze medewerkers en vrijwilligers steeds te wijzen op een doorgedreven (hand)hygiëne,  het houden van voldoende afstand (social distancing) en het ‘juiste’ gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De strijd blijvend aangaan met dit verraderlijk virus is niet evident. We hopen alvast dat we gespaard blijven van een uitbraak in ons woonzorgcentrum en doen er intussen alles aan om het onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken en hen de beste zorgen te blijven aanbieden.  We zorgen ook maximaal voor hartverwarmende telefoon- en videogesprekken met de families, raamcontacten én … onze keukenploeg verwent de bewoners en medewerkers regelmatig met een extraatje!

1 mei 2020: test medewerkers

Op dinsdag 28 april zijn alle medewerkers van woonzorgcentrum De Meander getest. Alle 120 stalen bleken negatief te zijn. Ook bij de medewerkers van onze thuiszorgdiensten die steeds aan het werk zijn gebleven, werden er geen problemen vastgesteld. Uiteraard moeten we allemaal alert en waakzaam blijven. We blijven inzetten op preventie en het toepassen van alle voorzorgsmaatregelen.

29 april: raamcontacten

Sinds 28 april is woonzorgcentrum De Meander gestart met raamcontacten. Hierdoor creëren we kansen om families en bewoners dichter bij elkaar te brengen. Voorlopig voorzien we deze bezoekmogelijkheden elke dinsdag en donderdag op afspraak. Een aantal bewoners hadden ondertussen een eerste ‘dicht’ contact met hun familie. Iedereen is zeer tevreden over het initiatief.

De veiligheid van onze bewoners blijft weliswaar onze topprioriteit. De bewoner zit binnen voor het raam en de bezoeker staat buiten. Er is een raam voorzien in plexiglas waardoor elk fysiek contact onmogelijk is.  De afgesproken uren van het bezoek blijven om de 14 dagen dezelfde zodat de bezoekers niet telkens moeten opgebeld worden.

Gemotiveerde en gedisciplineerde vrijwilligers brengen de bewoners op het afgesproken tijdstip naar het contactmoment. Zowel binnen als buiten wordt alles ontsmet na elk bezoek.


Woonzorgcentrum De Vliet

20 mei: 31 bewoners met COVID-19 genezen verklaard

Vandaag zijn alle 31 bewoners die besmet waren met het Covid-19-virus en verblijven op de cohorte op afdelingen de Parel 1 en 2 meer dan veertien dagen symptomenvrij. Bijgevolg worden zij genezen verklaard en kan de cohorte worden opgeheven. Ook op de andere afdelingen in WZC De Vliet zijn er op dit moment geen besmettingen meer vastgesteld. Bijgevolg kunnen vanaf vandaag alle bewoners van de Waterlelie en de Parel in de komende week terugkeren naar hun eigen kamer.

30 april: Goed rapport van dienst infectiebestrijding voor WZC De Vliet

Het team infectiebestrijding en de zorginspectie van het agentschap Zorg en Gezondheid bezoeken systematisch de WZC’s die geconfronteerd worden met een outbreak van Covid-19.

Op 29/04/2020 kwam het team in WZC De Vliet te Zele ter plaatse kijken. De werking omtrent Covid-19 aanpak werd doorgelicht met als volgende conclusie:

“Het WZC heeft alle nodige stappen en maatregelen genomen om de uitbraak zo goed mogelijk te beheersen en de kwaliteit van leven voor de bewoners te blijven garanderen. De cohorte is zeer efficiënt uitgewerkt en houdt rekening met alle belangrijke aspecten van cohortezorg: scheiden van routes tussen de COVID afdeling(en) en de rest van het WZC, geen uitwisseling van personeel, duidelijke scheiding van propere en vuile zones.

Dit WZC vertrekt vanuit de principes van lean werken en dit uit zich in een efficiënte werking met zelforganiserende teams waar de noden/veiligheid van de bewoner centraal staan. Het WZC is innovatief te werk gegaan in de opzet van de bovenvermelde aspecten vb. oprichten van een extra cohorte van mensen die nog negatief zijn maar wel mogelijks werden blootgesteld aan het virus, investering in methodes om persoonlijke beschermingsmiddelen hergebruik mogelijk te maken.”

“Het is opvallend dat ondanks de crisis het dagdagelijkse leven nog verder zijn gang gaat.  Het doet me plezier dat ik zie dat er haartooi gedaan wordt, een voetbadje gegeven, skype-gesprekken plaats vinden, de familie pro-actief opgebeld wordt, er gewandeld wordt met de bewoners ...”, vertelde de inspecteur van de zorginspectie.

De directie en de medewerkers halen moed uit dergelijke feedback om met volle overtuiging het virus verder te bestrijden en het welzijn van de bewoners te garanderen.

28 april: Kloddelopers stelt financiële middelen ter beschikking

De Kloddelopers stellen  – met de goedkeuring van Roparun NL – de nodige financiële middelen ter beschikking voor de aankoop van extra verzorgingsmateriaal (€ 1.100,00) en de financiering van de 2 UVGI-decontaminatiekasten ter waarde van € 14.500,00.

Intussen zijn de UV-toestellen al een 3-tal weken in gebruik in Zorgnetwerk Trento Woonzorgcentrum De Vliet.

Ze staan ook ter beschikking van woonzorgcentrum De Meander en de lokale politie voor het ontsmetten van mondmaskers. Ook andere Zeelse hulpverleners en het onderwijs kunnen na afspraak materialen aanbieden voor ontsmetting. Daarvoor werd in samenspraak met het gemeentebestuur een veilige procedure uitgewerkt.

18 april: resultaten

Huidige stand van zaken: 22 bewoners testen positief (zijn besmet met corona), waarvan er momenteel 4 bewoners ernstig ziek zijn. Verschillende besmette bewoners zijn mild ziek of hebben geen symptomen. Het woonzorgcentrum betreurt sinds het begin van de crisis 5 COVIDgerelateerde overlijdens.

De bewoners van WZC De Vliet werden geherhuisvest volgens de resultaten van fase 1. De positief geteste bewoners werden gegroepeerd in een gesloten vleugel van afdeling De Parel. De negatief geteste bewoners kregen een kamer in een afgescheiden gedeelte van afdelingen De Parel en De Waterlelie. Om te voorzien in maximale bescherming worden ook deze bewoners nog gedurende 14 dagen verzorgd door personeel voorzien van volledig beschermende kledij. De maximale kamerisolatie blijft waar mogelijk van toepassing voor iedereen. Hierbij wordt het advies van Agentschap Zorg en Gezondheid strikt gevolgd en iedereen maximaal beschermd.

16 april: test bewoners

Na de vaststelling dat een aantal van haar bewoners besmet raakten met het coronavirus,
verzamelde WZC De Vliet op eigen initiatief testmateriaal om al haar bewoners te testen op
COVID-19. In een eerste fase werden de bewoners van de zones waar een besmetting werd
vastgesteld getest. Sinds donderdag 16 april, beschikt het woonzorgcentrum over het nodige materiaal om ook de bewoners van de andere zones te testen. Op die manier kunnen ook asymptomatische bewoners met corona worden opgespoord.

 

 
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP