Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Private feesten en bijeenkomsten

Gepubliceerd op  ma 22 nov 2021
Private bijeenkomsten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

Private bijeenkomsten zijn toegelaten, het gaat om een bijeenkomst waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek.
Onder meer in de volgende gevallen kan dus geen sprake zijn van een private bijeenkomst:
- De uitnodiging kan worden verkregen op initiatief van de genodigde;
- De uitnodiging kan worden verkregen na de start van de bijeenkomst;
- De uitnodiging kan worden verkregen door personen die geen enkele band met de organisator kunnen aantonen.

Private bijeenkomsten mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 50 personen.
Private bijeenkomsten mogen buiten worden georganiseerd voor een maximum van 100 personen.
Het dragen van het mondmasker is in dit geval niet verplicht. Er geldt geen aanbeveling tot social distancing, dansfeesten zijn in dit kader toegelaten. De horecaregels (inclusief het dragen van een mondmasker) zijn van toepassing op professionele horeca-activiteiten bij dienstverlening aan huis en bij private bijeenkomsten.
De maximale aantallen van 50 personen binnen en 100 personen buiten mogen worden overschreden op voorwaarde dat de aanwezigen een mondmasker dragen, dat de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 zodra dit het toelaat, en dat de organisator de aanwezigen daarvan voorafgaand informeert.
Indien de private bijeenkomst plaatsvindt in een discotheek of een dancing is het gebruik van het CST derhalve wel verplicht aangezien de toegang tot een discotheek of dancing enkel mogelijk is met gebruik van het CST.
Het is ten zeerste aanbevolen om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan. Het is aangeraden om de basisprincipes te respecteren bij alle sociale contacten.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP