Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Markten en foren

Gepubliceerd op  ma 22 nov 2021
Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, al dan niet georganiseerd door professionelen, kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, al dan niet georganiseerd door professionelen, kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.
Tijdens alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke groep bezoekers. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.


Elke markt of kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
  2. De markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de horecaregels;
  3. Wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis meer dan 5000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke in en uitgangen;
  4. De uitbater ziet erop toe dat in de attractie de van toepassing zijn de social distancing gerespecteerd wordt tussen de verschillende gezelschappen;
  5. De geldende regels met betrekking tot de sanitaire maatregelen, zoals het desinfecteren van de handen voor de attractie en de social distancing worden door middel van affiches in de stand of attractie in herinnering gebracht.
    Een markt of kermis kan weliswaar ook georganiseerd worden als massa-evenement met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST). In dat geval gelden de modaliteiten van die toepassing zijn op massa-evenementen, en niet de bovenstaande specifieke regels met betrekking tot markten en kermissen.
    Deze regels zijn niet van toepassing op kerstmarkten en winterdorpen. Deze worden beschouwd als evenementen en moeten de regels van toepassing op evenementen respecteren.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP