Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus

Gepubliceerd op  di 18 mei 2021
Deze maatregelen gingen in op 8 mei 2021. Onderaan deze pagina vind je een lijst met veelgestelde vragen. Hou deze pagina in de gaten voor verdere updates.

Burgemeestersbesluit

Besluit Gouverneur mondmaskerplicht

Contact tracing

Coronalert-app

Coronacijfers Economie
Erediensten, huwelijken en begrafenissen Evenementen en activiteiten Gemeentelijke dienstverlening Handelaars
Handhaving

Horeca - algemene maatregelen

Horeca - take away & thuislevering Jeugd
Markten en foren Meertalige informatie Mondmaskers Onderwijs
Openbaar vervoer Private feesten en bijeenkomsten Protocollen per sector Quarantaine en isolatie

Reizen

Sport, cultuur en vrije tijd

Steunmaatregelen ondernemers

Vaccineren: alles wat je moet weten over jouw vaccinatie

Info over het vaccin

Verenigingen - take away & thuisbezorging Verzekering voor vrijwilligers Woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum #9240HELPT

Het respecteren van de zes gouden regels blijft centraal staan in het beheer van de epidemie. Deze zes gouden regels zijn:

1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
2. Buitenactiviteiten krijgen de voorkeur. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden. Je kan het raadplegen op het volgende adres: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Chartre_Senior_NL.pdf.
4. De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
5. Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwe contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie moet iedere persoon zich beperken tot maximum éénzelfde nauw contact per persoon per 6 weken, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld
5. Ieder huishouden mag maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, tegelijkertijd in huis of in een toeristische logies ontvangen.
6. Behalve de uitzonderingen die het ministerieel besluit voorziet, zijn samenscholingen beperkt tot maximaal tien personen. Tussen middernacht en 5 uur ’s morgens zijn samenscholingen beperkt tot maximaal drie personen op de openbare weg en in de openbare ruimte. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegeteld en de leden van eenzelfde huishouden mogen zich samen bevinden op de openbare weg en in de openbare ruimte, ongeacht de grootte van dat huishouden.
7. Feesten en recepties zijn toegestaan met 50 personen binnen, volgens de regels van de horeca.

Het strikt opvolgen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk om onze gezondheidszorg te beschermen, scholen maximaal open te houden en onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Volgt men deze maatregelen niet dan zullen nog strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Ons sociaal leven zal verder worden ingeperkt en onze economie ernstige schade toegebracht. Het opvolgen van de maatregelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Iedereen is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht een mondmasker te dragen wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Centraal infopunt gemeente


Informatie over coronavirus

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP