Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus

Gepubliceerd op  wo 23 dec 2020
Aangepast volgens de beslissingen van het overlegcomité van 8 januari 2021. Hou deze pagina in de gaten voor verdere updates.

Burgemeestersbesluit

Besluit Gouverneur mondmaskerplicht

Besluit Gouverneur occasionele niet-commerciële verkoop

Contact tracing

Coronalert-app

Alle info over het vaccin

Coronacijfers Economie
Erediensten, huwelijken en begrafenissen Gemeentelijke dienstverlening Handelaars Handhaving
Horeca

Horeca - take away & thuislevering

Jeugd Markten, foren en evenementen
Meertalige informatie Mondmaskers Onderwijs Openbaar vervoer
Private feesten en bijeenkomsten Protocollen per sector Quarantaine en isolatie Reizen
Sport, cultuur en vrije tijd Steunmaatregelen ondernemers Verzekering voor vrijwilligers Woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum
#9240HELPT      

Het respecteren van de zes gouden regels blijft centraal staan in het beheer van de epidemie. Deze zes gouden regels zijn:

1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
2. Buitenactiviteiten krijgen de voorkeur. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden. Je kan het raadplegen op het volgende adres: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Chartre_Senior_NL.pdf.
4. De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
5. Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
6. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen. Uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.

Het strikt opvolgen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk om onze gezondheidszorg te beschermen, scholen maximaal open te houden en onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Volgt men deze maatregelen niet dan zullen nog strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Ons sociaal leven zal verder worden ingeperkt en onze economie ernstige schade toegebracht. Het opvolgen van de maatregelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Iedereen is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht een mondmasker te dragen wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Centraal infopunt gemeente


Informatie over coronavirus

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP