Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus

Gepubliceerd op  za 20 nov 2021
We geven jou hier graag zoveel mogelijk informatie omtrent de coronamaatregelen mee.

 

Maatregelen overheid Coronabarometer Specifieke Zeelse maatregelen

Basisprincipes

Het respecteren van de basisprincipes blijft nog steeds centraal staan:

 • De hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
 • De veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor de uitzonderingen die uitdrukkelijk in het koninklijk besluit zijn bepaald. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, wordt sterk aanbevolen een mondmasker te dragen;
 • Het is sterk aanbevolen om de sociale contacten maximaal te beperken.
 • Kinderen vanaf 6 jaar moeten voortaan een mondmasker dragen waar dat ook voor volwassenen moet. Dat geldt ook in de binnenruimtes op school, tenzij de veiligheidsomstandigheden anders toelaten. Volg daarin strikt de richtlijnen van de school, a.u.b.!


Daarnaast blijft het aangewezen om de ‘tien tips’ maximaal toe te passen om voorzichtigheid in de sociale contacten te bewaren:

 • Laat je vaccineren
 • Draag je mondmasker
 • Was regelmatig je handen
 • Ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
 • Test jezelf
 • Kies voor buiten
 • Beperk je sociale contacten: een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig
 • Verlucht en ventileer binnenruimtes
 • Hou een veilige afstand
 • Hou het ook op reis veilig
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP