Gemeente Gemeente Zele

Openbare werken in Zele

Gepubliceerd op  do 28 mei 2020
Hier vind je een overzicht van de geplande en lopende openbare werken in onze gemeente. Heb je vragen over deze werken? Aarzel dan niet ons te contacteren.


Raakstraat - voetpaden

Op 12 oktober startten we met werken in de Raakstraat.

Wat en waarom?

Aan beide zijden van de Raakstraat wordt het ondergrondse waterleidingsnet en het elektriciteitsnet vernieuwd. Hiervoor wordt er gewerkt vanuit de elektriciteitscabine in de Moerstraat. Aan de onpare kant van de Raakstraat komen er nieuwe voetpaden, samen met een aantal plantvakken aan de kant van de rijbaan. Dit maakt het overrijden van het voetpad onmogelijk, remt het verkeer af en verhelpt de grote plasvormingen bij hevige regenval. Op deze manier zorgen we voor een toegankelijkere, groenere en een veiligere straat.

Ook de openbare verlichting in de straat wordt vernieuwd. Er komen zuinigere ledlampen die voor meer heldere verlichting zorgen. De kabels worden tegelijkertijd ondergronds gebracht.

Timing?

De voorbereidende nutswerken starten op maandag 12 oktober en verlopen in 3 fasen:

 • Fase 1: Raakstraat (pare kant) vanaf Elststraat tot Lokerenbaan – duur: 5 werkdagen
 • Fase 2: Raakstraat (onpare kant) vanaf Lokerenbaan in de richting van de Elststraat – duur: 5 werkdagen
 • Fase 3: doorsteek Lokerenbaan en Moerstraat – duur 5 werkdagen

De herstelling van de voetpaden aan de pare kant sluit onmiddellijk aan op de aanleg van de leidingen. Langs de onpare kant worden de voetpaden tijdelijk, in afwachting van de definitieve vernieuwing, hersteld met schraal beton.

Nadat de nieuwe leidingen zijn aangelegd, wordt elke woning nog aangesloten op dit vernieuwde net. Deze overkoppelingswerken zijn gepland in de maand november. Elke bewoner wordt hiervoor individueel gecontacteerd door de nutsmaatschappijen Fluvius en De Watergroep. In deze fase worden eveneens de nieuwe verlichtingspalen met led-armaturen geplaatst.

In december wordt het nieuwe voetpad langs de onpare kant aangelegd. De duur hiervan wordt geraamd op 2 weken. Let op: voor de aanleg van opritten is het verhaalbelastingreglement van toepassing. Na uitvoering van de werken ontvangen inwoners een berekening van de kostprijs. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal m2 van de oprit.

Deze planning is vanzelfsprekend afhankelijk van de weersomstandigheden.

Hinder?

Raakstraat: in fases 1 en 2 van de nutswerken is er éénrichtingsverkeer van de Lokerenbaan naar de Elststraat. Tevens geldt een volledig parkeerverbod in de straat.

Moerstraat: tijdens de werken in fase 3 is de Moerstraat afgesloten voor doorgaand verkeer, met uitzondering voor de bewoners en plaatselijk verkeer.

De aannemer van de nutswerken (Wagro) zorgt voor een maximale toegankelijkheid naar de woningen. Opritten zijn tegen het einde van de werkdag terug overrijdbaar.

Tijdens de overkoppelingswerken (november) blijft de hinder beperkt tot plaatselijke opbraak ter hoogte van de woning.

Meer informatie?

Gelet de coronamaatregelen kiezen we ervoor om geen bewonersvergadering te organiseren.

Tijdens de nutswerken (fases 1 t.e.m. 3) kan je terecht bij volgende instanties:

Tijdens de overkoppelingswerken kan je voor individuele vragen terecht bij de desbetreffende nutsmaatschappij.

Voor de vernieuwingswerken aan de voetpaden kan je terecht bij het gemeentebestuur. Contactgegevens:

Bekijk ook het plan helemaal onderaan deze pagina.


Werken N47

Het Agentschap startte in augustus met asfalteringswerken aan de N47 in Zele vanaf de E17 tot voor de rotonde met de Dendermondsebaan. Hierbij vernieuwt de aannemer het asfalt en legt hij een scheurremmende laag aan op de rijweg. Daarnaast voorziet hij een nieuwe toplaag op het fietspad. Er wordt in 7 verschillende fasen gewerkt. Om de hinder voor de fietsers, voetgangers en openbaar vervoer te beperken, worden de fases 1, 2 en 7 uitgevoerd in een periode van schoolvakantie. Deze werken zullen ongeveer 2 maand duren.

Wat en waarom?

Het wegdek van de N47 was aan herstellingswerken toe: de aannemer vernieuwt het asfalt, legt een scheurremmende laag aan op de rijweg en voorziet het fietspad van een nieuwe toplaag.

Timing en impact?

Aanpak werken
Om de hinder te beperken, wordt er in 7 verschillende fasen gewerkt. De timing van het aanleggen van de scheurremmende laag is sterk weersafhankelijk.

Afwisselend wordt er links en rechts van de middenberm gewerkt, waarbij het verkeer in elke rijrichting steeds over 1 rijstrook in plaats van 2 beschikt.  

 • Om dit mogelijk te maken worden er doorsteken door de middenberm gemaakt. 
 • De rijrichtingen worden van elkaar gescheiden met tijdelijke afschermende constructies. Tussen de fases verplaatst men deze telkens ‘s nachts of in het weekend. 

Ook de kruispunten binnen de werfzone worden afwisselend aangepakt. 

 • De zijtakken worden: 
  • ofwel afgesloten langs de kant van de werfzone 
  • ofwel zal het enkel mogelijk zijn om rechts in- en uit te voegen langs de kant van het verkeer. Linksaf-bewegingen zullen verboden zijn. 
 • Alle verkeer (zowel gemotoriseerd, fietsers en voetgangers) op de zijtakken van de kruispunten wordt omgeleid via de naastliggende kruispunten. 

De fietspaden langs N47 worden in de werkzone in beide richtingen afgesloten. 

 • Fietsers volgen een omleiding via Hof ten Goededreef, Lokerenbaan, Spoorwegstraat, Koningin Astridplein , Alois De Beulelaan, Zandberg en Dendermondebaan. 
 • Ook het fietspad langs de spoorweg is een alternatief voor de route langs N47.

Op https://wegenenverkeer.be/werken/onderhoudswerken-europalaan-n47-zele kan je steeds alle updates volgen.


Magdalenastraat

In de Magdalenastraat, het gedeelte voorbij de Naaldkantstraat, starten op 28 september weg- en rioleringswerken. Deze worden uitgevoerd door n.v. Certysterck, in opdracht van de Gewestelijke Bouwmaatschappij.

Tijdens deze periode kan er op werkdagen, tussen 6 en 17 uur, niet geparkeerd worden in de Magdalenastraat en de Naaldkantstraat. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Tijdens de werken zal er veel vrachtverkeer zijn. De aannemer vraagt om extra oplettend te zijn bij het verlaten van de woning/garage. 

Er wordt op toegezien dat de hinder tot een minimum wordt beperkt. Het einde is voorzien tegen 30 november 2020.

Onderaan vind je een kaart waarop de exacte locatie van de werken is aangeduid.

Meer info

n.v. Certysterck | Veldeken 146, 9240 Zele
052 44 76 59 | certysterck1@telenet.be


Bosstraat - Wezepoel

Het project 23020 voorziet in de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Het afvalwater van de omgeving Bosstraat en Wezepoelstraat, alles samen ongeveer 300 woningen, wordt aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zele. 

Timing werken nutsbedrijven

 1. De firma Verbraeken zal in de week van 13 t.e.m. 17 juli 2020 reeds een 20-tal proefsleuven maken ter voorbereiding van de effectieve werken na het bouwverlof.
 2. De firma Anrob NV zal in de week van 20 t.e.m. 24 juli 2020 reeds bomen rooien in het stuk tussen school en Heikant. Op 17 augustus zetten zij de werken verder.
 3. 4 augustus 2020
  • De nutsmaatschappijen beginnen met hun aanpassingswerken direct na het bouwverlof.
  • Deze werken zullen ongeveer een jaar duren.
  • De werken starten ook ter hoogte van de school en schuiven stelselmatig op.
  • Eenrichtingsverkeer blijft mogelijk in richting Heikant.
 4. Midden 2021
  • De riolerings- en wegeniswerken starten. Dit is echter afhankelijk van het bekomen van de omgevingsvergunning en het aanstellen van een aannemer.

Meer informatie rond deze werken kan je terugvinden op www.zele.be/werkenbosstraatwezepoel.


Meer info

052 45 98 40 | infrastructuur@zele.be

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP