Gemeente Gemeente Zele

Nieuws uit het monitoringcomité

Gepubliceerd op  do 20 okt 2022
Sinds de invoering van het nieuwe circulatieplan liepen 392 meldingen binnen. Naast heel wat dubbels, wees een groot deel daarvan op onduidelijke of onnauwkeurige signalisatie. Daaraan werd meteen verholpen.


De meer complexe vraagstukken zijn intussen voorwerp van onderzoek door het monitoringcomité. Op basis van objectieve gegevens worden de gesignaleerde problemen in kaart gebracht, waarna alternatieve scenario’s worden uitgewerkt waar nodig. De belangrijkste eerste bevindingen:


NOG TEVEEL DOORGAAND VERKEER

Nog teveel Zelenaars kiezen ervoor om via het centrum naar de E17 te rijden. De Avil  Geerincklaan, Elststraat en Raakstraat slikken daardoor veel verkeer. Ook via de Stokstraat komen veel auto’s de kern binnen. De leefbaarheid van deze woonstraten komt daardoor in het gedrang. Daarom bereiden we acties voor om nog meer mensen ervan te overtuigen voor de omleidingswegen te kiezen. Want zeg nu zelf: zou jij al dat verkeer voor jouw deur willen?

MEER FIETSEN

Meer mensen blijken de fiets te nemen. Fietsen lijkt ook veiliger aan te voelen door de fietsstraten en het rustigere verkeer in de omgeving van de Markt, de Kouterstraat, Oudburgstraat en Cesar Meeusstraat. Ook in de schoolomgevingen van de Gemeentelijke School en de Kouterbasis wordt de schoolspits als veiliger aangevoeld en komen meer kinderen te voet of met de fiets naar school.

LAGERE SNELHEID

De gemiddelde snelheid in onze straten lijkt gedaald. Toch blijft het afdwingen van de snelheidszone 30 een permanent aandachtspunt. De politie voert de komende weken haar flitsacties gericht op. In éénrichtingsstraten worden ingrepen voorbereid om snelheid permanent te remmen door bijvoorbeeld blokparkeren. We zoeken ook uit in welke straten snelheidsremmers worden aangebracht.

LANGE AKKER, DRIEPUTTENSTRAAT & DE DECKERSTRAAT

We zoeken uit of we de bereikbaarheid van het dagziekenhuis en de Colruyt kunnen verbeteren
door in te grijpen op de lus van de Lange Akker met de Drieputtenstraat. Dat kan natuurlijk alleen als er daardoor geen negatieve effecten elders ontstaan. Hetzelfde geldt voor de bereikbaarheid van de Markt via De Deckerstraat.

NIEUWE SLUIPWEGEN

Door GPS-gebruik heeft de Moerstraat de rol van de Stationsstraat gedeeltelijk overgenomen, terwijl dit smalle straatje daarvoor niet geschikt is. Dat leidt tot gevaarlijke situaties op het kruispunt met de Aloïs De Beulelaan. Ook de Ommegangstraat en Sint-Antoniusstraat vragen de nodige aandacht.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP