Gemeente Gemeente Zele

Vertraging voor parking voormalige rijkswachtkazerne

Gepubliceerd op  vr 24 jun 2022
De uitbreiding van de bestaande buurtparking Drieputtenstraat met de site van de voormalige rijkswachtkazerne is een belangrijk deel van de oplossing voor de verkeersproblematiek in de Kouterstraat om de veiligheid van fietsers te garanderen.


Door de uitbreiding van de buurtparking worden geparkeerde auto’s tussen de Langestraat en de Wagenstraat van de weg gehaald, zonder de bereikbaarheid van de handelszaken in gevaar te brengen. Daardoor ontstaat ruimte om de voetpaden aan te passen en veilige fietsruimte te creëren. Met de parkinguitbreiding kan zo één van de gevaarlijkste fietspunten van Zele worden weggewerkt.

In samenspraak met de eigenaar van de site werden plannen opgemaakt, waarna de aanvraag voor een omgevingsvergunning werd ingediend. Het college van burgemeester en schepenen keurde die goed. Tegen die beslissing werd echter een beroep ingediend bij het provinciebestuur. Daardoor loopt het project een aantal maanden vertraging op. Hopelijk oordeelt de bestendige deputatie positief in dit dossier, want de ambitie om dit belangrijke verkeersleefbaarheidsproject te realiseren, blijft behouden. Wordt vervolgd …

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP